początek strony
Starostwo Powiatowe

Oidon

PFRON: 3,5 mln zł dla niepełnosprawnych powodzian

2010-06-01, Wtorek

To efekt nowego programu: "POWÓDŹ 2010", skierowanego do osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. Program został zatwierdzony na wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Funduszu. Jego adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jak również dzieci i młodzież, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem szesnastego roku życia.

Wnioskodawcy powinni pamiętać o dołączeniu dokumentów potwierdzających poniesienie szkody, powstałej w wyniku zalania pomieszczeń mieszkalnych, (zamieszkiwanych przez wnioskodawcę, powstałych w wyniku powodzi).

Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednej osoby wyniesie 2 tys. zł. Pomoc będzie udzielana w formie jednorazowego świadczenia. Na realizację programu Fundusz przeznaczył wstępnie kwotę 3,5 mln zł.

Wnioski będzie można składać w oddziałach wojewódzkich PFRON od 10 czerwca do 15 listopada br. Wypłata świadczeń stanowi uzupełnienie pomocy wypłacanej przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w dziale Komunikaty.

Źródło: PFRON.

wszystkie

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl