początek strony

Informator Powiatu Raciborskiego

Strona główna / Powiat Raciborski / Informator Powiatu Raciborskiego

Podobnie jak w latach poprzednich oddajemy dziś w Państwa ręce Informator, który powinien ułatwić korzystanie z usług wielu instytucji zajmujących się działalnością w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Zachodzące zmiany, zarówno ustrojowe, demograficzne, kulturowe jak i społeczno – gospodarcze przynoszą także negatywne skutki w postaci stale rosnącej liczby rodzin i osób wymagających pomocy.
Wiele rodzin i osób jest zagubionych, pozostawionych samych sobie, nie radzą sobie w trudnej sytuacji życiowej. W tym obszarze życia społecznego pojawiają się nowe instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe, które świadczą różnego rodzaju pomoc. Informator jest próbą inwentaryzacji instytucji świadczących pomoc mieszkańcom naszego powiatu.

Poprzednie wydanie cieszyło się dużym zainteresowaniem stąd zamysł opracowania nowej, uaktualnionej publikacji tego typu. Wierzę, że Informator pomoże w zdobyciu czytelnej informacji o możliwościach korzystania z kompleksowej pomocy, jaką oferują instytucje i organizacje powołane w tym celu.

Wszystkim korzystającym z pomocy instytucji przedstawionych w niniejszym opracowaniu życzę, aby spotkali się w nich ze sprawną i profesjonalną obsługą, pozwalającą w możliwie krótkim czasie uzyskać potrzebną pomoc.

   Informator Powiatu Raciborskiego 2009 - Gdzie szukać pomocy?