początek strony

Aktualności - Inkubator

II Festiwal Organizacji Pozarządowych POZYTYWNA ENERGIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – zaproszenie do udziału

Podobnie jak w roku ubiegłym organizacje pozarządowe będą prezentować swoją działalność. Tak więc w  niedzielę 14 września 2014 r. od godziny 16.00 zapraszamy na Zamek Piastowski w Raciborzu na II Festiwal Organizacji Pozarządowych pn. „Pozytywna Energia Ekonomii Społecznej”.

Pierwszy Festiwal został zorganizowany 3 września 2013 roku przez działający w tutejszym starostwie Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej jak i mieszkańców powiatu. Była doskonałą okazją do zaprezentowania swojej działalności, integracji i nawiązania nowych kontaktów.


W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkie chętne organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w nadchodzącym wydarzeniu. Podczas Targów będzie możliwość zaprezentowania się na stoiskach rozstawionych na placu zamkowym jak również prezentacji na scenie. Udział w imprezie to szansa na wyjście do szerszego grona odbiorców, nawiązanie współpracy z innymi podmiotami ekonomii społecznej oraz pozyskanie nowych członków i wolontariuszy.

Na Państwa zgłoszenia, telefoniczne lub osobiste, czekamy do 25 sierpnia br. 

Inkubator Ekonomii Społecznej w Raciborzu Plac Okrzei 4 pok. nr. 1 (parter)
Katarzyna Teodorowicz tel. 32 4597313 lub 32 4597348
e-mail : inkubator@powiatraciborski.pl

Karta uczestnictwa - Festiwal ekonomii społecznej 2014

Szkolenie dot. organizacji imprez masowych - 3 czerwca 2014 r.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej itp.) z terenu Subregionu Zachodniego woj. Śląskiego, do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zagadnień związanych z organizacją imprez masowych. Szkolenie odbędzie się 3 czerwca od godz. 15.00 do godz. 20.00 w Zamku Piastowskim w Raciborzu.
 
W szkoleniu mogą uczestniczyć przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej itp.) z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Zakres tematyczny szkolenia :

  • wprowadzenie i definicja pojęć: impreza artystyczna, masowa impreza artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa;
  • zagadnienia organizacyjne, podstawowe umowy, harmonogram produkcyjny, promocja imprezy;
  • impreza masowa - obowiązki organizatora imprezy masowej, bezpieczeństwo imprezy masowej – służby porządkowe i informacyjne;
  • wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (zezwolenie/odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej);
  • utrwalanie przebiegu imprezy masowej;
  • masowa impreza sportowa.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać formularz zgłoszeniowy (w załączniku) na adres e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl lub faksem na nr 32 739 55 12 wew. 106.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2014 r.

FORMULARZ

Preferencyjne pożyczki dla stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów ekonomii społecznej

Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać z preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności gospodarczej. O tym jak to zrobić można dowiedzieć się biurze CRIS.

Podstawowym zadaniem ES Funduszu jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Pozyskane w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej. Może to być inwestycja w już funkcjonujący rodzaj działalności, jak również rozwój nowej linii produktów lub usług.

Oprócz wspomnianych wcześniej stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych z oferty ES Funduszu mogą skorzystać spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe prowadzone w formie spółki non-profit. Do tej pory udzielono ponad 80 pożyczek. Kwota pożyczki może wynieść nawet 100 tys. zł. Można ją spłacać do 5 lat. Jeżeli pożyczkobiorca nie jest w stanie rozpocząć spłaty rat od momentu otrzymania pożyczki, może skorzystać z karencji w spłacie (nie może ona przekroczyć 6 miesięcy). Preferencyjność pożyczki zawiera się także w braku jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji oraz atrakcyjnym oprocentowaniu, które obecnie wynosi 1,38% w skali roku. W określonych przypadkach może zostać obniżone nawet do 0,69%. ES Fundusz to nie tylko pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej. To także świadczenie specjalistycznego doradztwa księgowego, marketingowego, biznesowego, prawnego, itp. Przysługuje ono podmiotom na etapie po udzieleniu pożyczki i jest bezpłatne. Osoby zainteresowane ofertą mogą kontaktować się doradcą CRIS w celu indywidualnego umówienia spotkania i znalezienia najlepszego rozwiązania dla rozwoju organizacji.

Kontakt:
Sebastian Garbacz
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Kościuszki 22/5,
44-200 Rybnik mail: sebastian.garbacz@cris.org.pl
tel.: 32 739 55 12 wew. 105 i 109

Szkolenie z zagadnień związanych z ochroną danych osobowych - 11 marca br. (wtorek)

W szkoleniu mogą uczestniczyć przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej itp.) z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Zakres tematyczny:

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych;
2. Podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych:
- jakie dane podlegają ochronie- kiedy możemy przetwarzać dane osobowe
- jakie środki ochrony danych osobowych należy stosować
3. Zbiory danych osobowych:
- jakie zbiory danych osobowych powinny być zgłaszane
- w jaki sposób zgłaszamy zbiory danych osobowych
4. Polityka ochrony danych osobowych, jako podstawowy dokument związany z ochroną danych osobowych:
- podstawowe postanowienie polityki ochrony danych osobowych
- postępowanie z danymi osobowymi
5. Dane osobowe w systemie informatycznym
 
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl lub faksem na nr 32 739 55 12 wew. 106. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 marca 2014 r.
 
***
Temat: Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych.
Termin: 11 marzec (wtorek) | godz.: 15:00-20:00
Miejsce: Zamek Piastowski w Raciborzu; ul. Zamkowa 2
Prowadząca: dr Agata Błaszczyk

Formularz zgłoszeniowy