początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
http://www.powiatraciborski.pl/main/zastrzezenia_prawne.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Zastrzeżenia prawne

Serwis powiatraciborski.pl jest serwisem należącym do Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Starostwo jest jedynym administratorem wszelkich danych osobowych i innych udostępnianych w ramach strony.

ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za zgodność z prawem treści znajdujących się na stronach www, do których prowadzą linki z naszego serwisu www, ani za administrowanie takimi zewnętrznymi serwisami www. Jednak chcielibyśmy, aby korzystanie zarówno z naszego serwisu www, jak i z Internetu w ogóle, było bezpieczne. Dlatego będziemy wdzięczni za informowanie nas o wszelkich zauważonych niezgodnych z prawem lub obraźliwych treściach znajdujących się na stronach www, do których prowadzą łącza z naszego serwisu. W tych sprawach mogą się Państwo z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Kontakt.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO ZNAKÓW TOWAROWYCH I TREŚCI NINIEJSZYCH STRON WWW

Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na naszych stronach www. Treści takie mogą być pobierane wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych i wszelkie tak pobrane treści nie mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez uprzedniej zgody Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec użytkowników łamiących prawa własności intelektualnych lub nadużywających nasz serwis www w jakikolwiek inny sposób.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasze strony www mogą zawierać oprogramowanie dodatkowe, takie jak ActiveX i Javascript. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i wady tych programów oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać w sposób bezpośredni lub pośredni z użytkowania takich programów znajdujących się na naszych stronach www.

Ponadto, wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wynikać z użytkowania przez Państwa treści umieszczanych na naszych stronach www. Obejmuje to zrzeczenie się odpowiedzialności za wszelkie straty bezpośrednie i pośrednie, w tym między innymi straty wynikające ze szkód ubocznych lub wtórnych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższych Warunków użytkowania niniejszej stron www. Aktualizacje Warunków użytkowania będą publikowane na niniejszych stronach www.

UŻYTKOWNIK PRZESYŁAJĄCY INFORMACJE DO SERWISU JEST ZOBOWIĄZANY DO:

  • pilnowania dokładności, kompletności i aktualności informacji kontaktowych,
  • stosowania Serwisu w sposób, który nie narusza praw stron trzecich, stosownych przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając z serwisu PowiatRaciborski.pl spotykasz się z artykułami, opiniami, poglądami, itp., podpisanymi przez właścicieli, pracowników lub Partnerów Starostwa. Są one zgodne z naszymi opiniami, ale jednocześnie należy je traktować właśnie jako opinie.

Polityka prywatności i ochrona danych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności i ochroną danych osobowych.