początek strony

Aktualności - Starostwo Powiatowe

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Aktualności - Starostwo Powiatowe
 • « Pierwsza
 • < Poprzednia
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • Następna >
 • Ostatnia »

"Program wyrównywania różnic między regionami" rusza w powiecie raciborskim... 2006-01-11, Środa

Beneficjentami programu mogą być:- w ramach obszaru B - podmioty, które utworzyły i prowadzą zakłady opieki zdrowotnej lub placówki edukacyjne. Placówka edukacyjna w rozumieniu Programu oznacza:a) przedszkole z oddziałem lub oddziałami integracyjnymi, przedszkole zamierzające zorganizować oddział lub oddziały integracyjne, przedszkole specjalne, szkołę publiczną lub niepubliczną spełniającą warunki szkoły publicznej

zobacz więcej

Znane są wyniki VI Powiatowego Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych "Pójdźmy do Betlejem"... 2006-01-11, Środa

W Powiatowym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych "Pójdźmy do Betlejem" uczestniczą zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zespoły działające przy parafiach, instytucjach kultury, stowarzyszeniach i placówkach wychowania pozaszkolnego z terenu powiatu raciborskiego. Uczestnicy przedstawiają inscenizację bożonarodzeniową w jednej z form - widowisko jasełkowe, szopka, spektakl

zobacz więcej

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych... 2006-01-11, Środa

Szczegółowe warunki konkursowe wraz z wzorem wniosku dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu - www.bip.powiatraciborski.pl - w dziale "Ogłoszenia i Przetargi". Informacji udziela się również w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego - nr tel. 0 32 415 44 08 wew. 333 i 334.

zobacz więcej

Rozpoczął się VI Powiatowy Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych "Pójdźmy do Betlejem"... 2006-01-09, Poniedziałek

W Powiatowym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych "Pójdźmy do Betlejem" uczestniczą zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zespoły działające przy parafiach, instytucjach kultury, stowarzyszeniach i placówkach wychowania pozaszkolnego z terenu powiatu raciborskiego. Uczestnicy przedstawiają inscenizację bożonarodzeniową w jednej z form - widowisko jasełkowe, szopka, spektakl

zobacz więcej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Raciborzu... 2006-01-09, Poniedziałek

- Myślę, że możemy mówić o sukcesie - twierdzi Dawid Wacławczyk, rzecznik sztabu WOŚP w Raciborzu i szef Grupy Rosynant, która była jego organizatorem raciborskiego finału Orkiestry. - Cały sztab, cały program kulturalno-rozrywkowy, cała akcja ze zbiórką pieniędzy, happeningi - wszystko odbyło się tylko i wyłącznie siłami raciborskiej młodzieży. Mamy świadomość wielu niedociągnięć i tego, że tegoroczny finał w

zobacz więcej

Koncert Noworoczny Starosty Raciborskiego... 2006-01-05, Czwartek

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: posłowie na Sejm RP Andrzej Markowiak i Henryk Siedlaczek, radne Sejmiku Województwa Śląskiego Jadwiga Hyrczyk-Franczyk i Gabriela Lenartowicz, a także samorządowcy gmin z terenu powiatu raciborskiego (wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący rad gmin, radni), przedstawiciele lokalnego biznesu, nauki i kultury, kierownicy i naczelnicy referatów i wydziałów Starostwa Powiatowego w

zobacz więcej

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 przyjęty... 2006-01-04, Środa

Priorytetem działalności Powiatu Raciborskiego jest realizacja prawnie przewidzianych i statutowo przypisanych zadań publicznych, zapewniająca promocję i rozwój regionu, przeciwdziałanie bezrobociu oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Cele te Powiat zamierza osiągnąć między innymi poprzez aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

zobacz więcej

Całodobowa opieka lekarska dla mieszkańców powiatu raciborskiego... 2006-01-03, Wtorek

Usługi świadczone są dla mieszkańców powiatu raciborskiego korzystających z porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego) w:- NZOZ "TWOJE ZDROWIE" Podstawowa Opieka Zdrowotna s.c. (Krzanowice, ul. Kolejowa 10),- NZOZ "Twój Lekarz" s.c. (Racibórz ul. Bielska 2a),- "PANACEUM" Praktyka Lekarza Rodzinnego s.c. (Racibórz, ul. Wojska Polskiego 3),- NZOZ Lecznica im. Św. Łazarza (Racibórz,

zobacz więcej

Nowy wojewoda śląski pochodzi z Raciborza... 2005-12-30, Piątek

Tomasz Pietrzykowski urodził się 6 października 1973 roku. Mieszkał i wychowywał się w Raciborzu, ukończył Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu. Teraz mieszka w Katowicach. Jest doktorem prawa, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w 1998 roku uzyskał tytuł magistra prawa, a w 2003 roku doktora nauk prawnych. Ukończył też filologię angielską w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w

zobacz więcej

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2006 rok uchwalony... 2005-12-30, Piątek

Dochody w budżecie powiatu stanowią: dochody własne powiatu (m.in. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, subwencja oświatowa, dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z opłaty komunikacyjnej i ze sprzedaży mienia) w wysokości 58 mln 59 tys. 471 zł, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 mln 935 tys. 810 zł, dotacje celowe na realizację zadań

zobacz więcej

 • « Pierwsza
 • < Poprzednia
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • Następna >
 • Ostatnia »