początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
http://www.powiatraciborski.pl/starostwo/dzialania_policji_i_strazy.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Działania policji i straży

Działania Policji
Rodzaj zdarzenia Za dobę
Zabójstwa 0
Zgwałcenia 0
Rozboje 0
Kradzieże z włamaniem 1
Przestępstwa gospodarcze 0
Przestępstwa narkotykowe 0
Zatrzymanych na gorącym uczynku 1
Wypadki drogowe liczba wypadków drogowych 0
liczba rannych 0
liczba zabitych 0
liczba nietrzeźwych kierowców 1
Kolizje drogowe 0
Wypadki kolejowe liczba wypadków kolejowych 0
liczba rannych 0
liczba zabitych 0
Utonięcia liczba utonięć 0
liczba rannych 0
Samobójstwa liczba samobójstw 0
liczba samobójstw nieletnich 0
Znalezienia zwłok liczba znalezionych zwłok 0
liczba znalezionych nieznanych zwłok 0
Działania Państwowej Straży Pożarnej
Za dobę
Pożarów 0
Miejscowych zagrożeń 1
Fałszywych alarmów 1
Ogółem zdarzeń 2