początek strony

Kalendarium wydarzeń

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Kalendarium wydarzeń

Terminarz z dnia 2015-03-14

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Godzina:
15:00

Nędza,  dnia  15 lutego 2016 roku

Z A W I A D O M I E N I E

działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015r  poz.1515 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

TERMIN: 23 lutego 2016  roku (WTOREK), godz. 15.00
                                   
MIEJSCE POSIEDZENIA: URZĄD GMINY w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego nr 5 (sala narad – nr 14)      
                                             
PRZEDMIOT OBRAD :   

1.    Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Nędza – spotkanie z przedstawicielami Policji
2.    Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych.
3.    Sprawy bieżące.
                                   

                                   

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
KAROL KALEMBA


więcej

2015-03-14ELIMINACJE POWIATOWE 60. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTARSKIEGO

Godzina:
14.00

ELIMINACJE POWIATOWE 60. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTARSKIEGO odbędą się 14 marca 2015r. o godz. 14.00 w sali kameralnej RCK RDK przy ul. Chopina 21. Karty zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz lub drogą elektroniczną: marketing@rck.com.pl (tel. 32 412 32 46). Termin zgłoszenia upływa z dniem 12 marca 2015 r. /Impreza towarzysząca dla uczestników konkursu – koncert MARTY BIZOŃ/


więcej