2017-11-20
14:00 WR
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.
2017-11-21
10:00 SR
Spotkanie dot. wykorzystywania terenów po byłych przejściach granicznych przez Służbę Celno-Skarbową w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
11:00 WR
Posiedzenie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Racibórz w Urzędzie Miasta w Raciborzu.
14:00 SR
Dzień Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu.
14:00 WR
Dzień Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu.
14:00 inne
Dzień Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu.
15:00 WR
Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu.
15:00 inne
Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu.
17:00 inne
Gala "Aktywni dla społeczeństwa w Gminie Krzanowice" na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
2017-11-22
08:00 SR
Posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w siedzibie tut. urzędu.
08:00 WR
Posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w siedzibie tut. urzędu.
08:00 inne
Posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w siedzibie tut. urzędu.
10:00 SR
Dzień Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej "Dom św. Notburgi" w Raciborzu.
10:00 WR
Dzień Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej "Dom św. Notburgi" w Raciborzu.
10:00 inne
Dzień Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej "Dom św. Notburgi" w Raciborzu.
2017-11-23
10:00 SR
Konferencja pt. "Infrastruktura drogowa dla zarządców dróg powiatowych, gminnych i miejskich - specyfikacje techniczne i najnowsze zmiany w KPA" w ramach Konwentu Zarządów Dróg Powiatowych woj. śląskiego w Paniówkach.
12:00 inne
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
14:00 WR
Podsumowanie konkursu pn. "Spiel mit Deutsch" w Szkole Podstawowej Nr 13 w Raciborzu.
2017-11-24
09:00 SR
Międzynarodowa konferencja naukowa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.
10:15 WR
Otwarcie IV Makroregionalnego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem starosty raciborskiego w hali sportowej "ARENA RAFAKO" w Raciborzu.
18:15 WR
Jubileusz 30-lecia Klubu Olimpijczyka "Sokół" w Zamku Piastowskim w Raciborzu.
2017-11-26
16:00 CZ
VII Przegląd Chórów Pogranicza w kościele parafialnym w Krzyżanowicach pod patronatem starosty raciborskiego.