początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/edukacja/ekonomik.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu

Dane szkoły

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1  powstało na bazie na bazie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu. Oficjalnie swoją działalność w nowym kształcie zainaugurowało 1 września 2015 roku.

W CKZiU Nr 1 działają:
1) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1;
2) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2;
3) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3;
4) Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej;
5) Technikum nr 2;
6) Technikum nr 3;
7) Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych;
8) Liceum Ogólnokształcące nr 1 dla Dorosłych.