początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/edukacja/specjalne.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Zespół Szkół Specjalnych

Dane szkoły


Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu tworzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna

  • dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
  • dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym (ZET)
 • Gimnazjum Specjalne

  • dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
  • dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym (ZET)
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

  • Zajęcia w pracowniach:
   • krawieckiej,
   • ceramiki,
   • żywienia,
   • stolarskiej,
   • prace pielęgnacyjne w ogrodzie.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

  •  Zawód:
   • ślusarz,
   • krawiec,
   • posadzkarz.