początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/jednostki/szpital_rejonowy.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Szpital Rejonowy

Szpital Rejonowy w Raciborzu
47-400 Racibórz,
ul. Gamowska 3
 032 755 50 50
 032 755 50 49
www.szpital-raciborz.org

Dyrekcja
Dyrektor Szpitala: Ryszard Rudnik
Zastępca Dyrektora ds. medycznych: Włodzimierz Kącik
p.o. Główny księgowy: Bożena Kowalczuk