początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/main/Nagroda_MIESZKO_AD.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Nagroda MIESZKO AD

Nagroda starosty raciborskiego Mieszko AD to nagroda, która honoruje osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej za osiągnięcia lub całokształt działalności o istotnym znaczeniu dla powiatu raciborskiego. Po raz pierwszy została wręczona w roku 2009 za osiągnięcia 2008 roku. Początkowo była wręczana w dziedzianch związanych z działalnością kulturalną. Od roku 2016 nagroda jest przyznawana nie tylko w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, ale także w dziedzinie społecznej, promocji oraz za całokształt działalności.

Nagroda Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” ma zacnego  patrona. Nazwa nagrody pochodzi od Mieszka Laskonogiego.

Informacja o księciu Mieszku:

Książę raciborski i krakowski Mieszko IV Laskonogi (ok. 1142-1211) to syn księcia Władysława II Wygnańca, wnuk księcia Bolesława Krzywoustego, był twórcą księstwa raciborskiego, panem na Krakowie, dzielnicowym władcą Polski.
Jako władca ziem nad górną Odrą dał się poznać jako dobry gospodarz – zapoczątkował osadnictwo miejskie, rozwijał górnictwo kruszcowe oraz handel. Był dobrodziejem Kościoła, m.in.: fundując i wspierając klasztory. W grodzie w Raciborzu, gdzie najczęściej przebywał, działała książęca mennica. W 1210 roku, jako najstarszy żyjący potomek Krzywoustego, objął władzę wielkoksiążęcą w Krakowie, stając się władcą senioralnym w państwie Piastów. Po śmierci w 1211 roku został pochowany w kościele katedralnym na Wawelu. W 2014 r. pamiątkowa tablica ku czci księcia Mieszka została przekazana do Katedry Wawelskiej, a drugą możemy podziwiać na naszym Zamku.   

X edycja Gali "Mieszko AD 2017"

Zapraszamy do składania kandydatur do Nagrody "Mieszko AD 2017" w następujących dziedzinach:
- kultury,
- społecznej,
- promocji,
- całokształtu działalności.
 
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:
- organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki,
- stowarzyszenia i fundacje,
- kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- uczelnie i szkoły wyższe,
- prasa, radio, telewizja, (media),
- pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 15.
 
Termin składania kandydatur upływa w dniu 30 listopada 2017 r.

Regulamin przyznawania nagrody wraz z wnioskiem jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Nagroda_Starosty_Mieszko_AD.html