początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Badanie-poglowia-swin-oraz-produkcji-zywca-wieprzowego/idn:3673.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Powiat

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

2018-03-07, Środa
 W marcu 2018 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:

- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
-samodzielnie wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 5 marca 2018 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
-rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 6 – 16 marca 2018 r.
-rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 6 – 16 marca 2018 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
-samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1 – 9 marca 2018 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa
-rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 10 – 17 marca 2018 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-18). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm

wszystkie