początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Budzet-powiatu-na-2018-rok-przyjety/idn:3642.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Powiat

Budżet powiatu na 2018 rok przyjęty

2017-12-22, Piątek
 

Na wczorajszej sesji Rada Powiatu Raciborskiego przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2032 oraz budżet powiatu na rok 2018. Budżet jest nastawiony na realizację inwestycji informował starosta Ryszard Winiarski. Przedstawił także najważniejsze przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w przyszłym roku. Pozytywne opinie o dokumentach przedstawiła też Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

W zaplanowanych na 2018 rok dochodach i wydatkach powiatu raciborskiego odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ok. 10% w dochodach i ok. 14% w wydatkach informował starosta Winiarski. Wzrost spowodowany jest absorbcją środków unijnych. Środki te planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego. Różnica we wzroście pomiędzy dochodami a wydatkami o 4% wynika z faktu, że na każde zadanie zabezpieczony został wkład własny powiatu.

Dochody powiatu zaplanowano w kwocie 122.714.032 zł, w tym bieżące 102.939.564 zł, a majątkowe 19.774.468 zł. W porównaniu do roku 2017 plan dochodów na 2018 rok wzrósł o ok. 10 %, tj. 13,8 mln zł. Wzrost wystąpił na dochodach własnych oraz dochodach uzyskiwanych ze środków unijnych.

Dochody własne zaplanowane na 2018 rok wzrosły o ok. 5% w stosunku do roku 2017, tj. o kwotę 4,9 mln zł. Dochody ze środków unijnych zaplanowano ze wzrostem ok. 63% w stosunku do roku 2017, tj. o kwotę 9,7 mln zł, na realizację projektów unijnych.

Przychody powiatu zaplanowano w kwocie 11.067.522 zł, w tym:
- 1.067.522 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 10.000.000 zł z tytułu emisji obligacji.

Wydatki powiatu zaplanowano w kwocie 132.092.386 zł, w tym bieżące 102.617.918 zł, majątkowe 29.474.468 zł. W porównaniu do roku 2017 plan wydatków na 2018 rok wzrósł o ok. 14 %, tj. 13,8 mln zł. Wzrost wystąpił na wydatkach własnych oraz wydatkach realizowanych ze środków unijnych.

Wydatki własne zaplanowane na 2018 rok wzrosły o ok. 5% w stosunku do roku 2017, tj. o kwotę 4,9 mln zł, w tym m.in. o:
- 2 mln zł na wynagrodzeniach dla nauczycieli,
- inwestycje na drogach powiatowych.

Wydatki realizowane ze środków unijnych zaplanowano ze wzrostem ok. 65% w stosunku do roku 2017, tj. o kwotę 13 mln zł, na realizację projektów unijnych, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032.

Aby zrealizować w 2018 roku zadania inwestycyjne wynikające z WPF powiat planuje wyemitować obligacje w wysokości 10 mln złotych na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji planowanych projektów i zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na:
- Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim,
- Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska,
- Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia,
- Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka,
- Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej,  etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach,
- Modernizacja oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów.

 

foto: Starostwo Powiatowe w Raciborzu

wszystkie