początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Dwie-powiatowe-inwestycje-drogowe-dofinansowane/idn:3644.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Powiat

Dwie powiatowe inwestycje drogowe dofinansowane

2018-01-03, Środa
 

Wojewoda Śląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Ostatecznie dofinansowanie na remonty dróg powiatowych uzyskało 11 projektów, w tym 2 z powiatu raciborskiego.

Pierwsza inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach” zrealizowana zostanie w miejscowościach Ligota Książęca, Łubowice, Grzegorzowice. Inwestycja ta, polegać będzie na pełnej przebudowie konstrukcji jezdni na długości 1897 m, przebudowie chodników, wykonaniu dwóch odcinków ścieżki rowerowej. Planuje się również wymianę i uzupełnienie studzienek ściekowych na kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie i odmulenie rowów. Przebudowane zostaną także 2 skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy z drogi, a trzy z 4 istniejących przystanków wyposażone zostaną w perony. Droga zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Termin realizacji inwestycji to 2018 r.
Planowana wartość inwestycji wynosi 5 219 942 zł w tym:
- dotacja z budżetu państwa: 2 561 942 zł
- środki Powiatu Raciborskiego i Gminy Rudnik: 2 658 000 zł.

Druga to „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu
- etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej
- etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy".
W ramach tej inwestycji planuje się pełną przebudowę konstrukcji jezdni na długości 950 m wraz z wykonaniem prawoskrętu na skrzyżowaniu ulic Łąkowa/Stalowa/Kościuszki (z ulicy Kościuszki na ul. Łąkową). Po obu stronach jezdni przebudowane zostaną chodniki. Na ul. Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Jozepha von Eichendorffa do ul. Gwiaździstej będzie kontynuowana ścieżka rowerowa. Wymienione i uzupełnione zostaną studzienki ściekowe na kanalizacji deszczowej. Przebudowanych zostanie 5 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz zjazdy z drogi. Docelowo trzy z 4 istniejących przystanków będzie posiadało perony. Zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Termin realizacji inwestycji to 2018 r.
Planowana wartość inwestycji wynosi 4 959 503 zł w tym:
- dotacja z budżetu państwa: 2 006 451 zł
- środki Powiatu Raciborskiego i Miasta Racibórz: 2 953 052 zł.

Foto: www.naszraciborz.pl

wszystkie