początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-w-obszarze-nieodplatnej-pomocy-prawnej/idn:3608.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Powiat

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej

2017-10-25, Środa
 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) Prowadzenie w roku 2018 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5;
2) Prowadzenie w roku 2018 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9.

Zadania realizowane będą w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2017 r.

Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie:
http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Ogloszenia_2017.html lub w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, pokój nr 6, budynek A.

wszystkie