początek strony

Powiat

Powiat wygrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie sprawę dot. zwrotu prawie pół miliona złotych

2018-07-11, Środa

W dniu 10 lipca 2018 r. starosta raciborski Ryszard Winiarski wraz z panią mecenas Lidią Chrzan uczestniczyli w rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, na której zapadł wyrok uchylający decyzję Ministra Rozwoju i Finansów na mocy której powiat raciborski zobowiązany był do zwrócenia Skarbowi Państwa kwoty 494.841,00 zł z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.

Przypomnijmy, Minister  Rozwoju i Finansów decyzją z 6 listopada 2017 r. zobowiązał powiat raciborski do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok. Sprawa dotyczy odmiennej interpretacji przepisów związanych ze sposobem liczenia uczniów i wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

Powiat w wymaganych terminach zapłacił Ministerstwu Finansów żądaną kwotę i jednocześnie skierował sprawę na drogę sądową. 10 lipca br. w WSA w Warszawie zapadł korzystny dla powiatu wyrok. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, Ministerstwo Finansów planuje się od niego odwołać. Zatem na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy trzeba będzie poczekać przynajmniej od 8 do 12 miesięcy. 

wszystkie