początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Powiatowy-Dzien-Edukacji-Narodowej-na-Zamku/idn:3604.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Powiat

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej na Zamku

2017-10-16, Poniedziałek
 

Dziś, 16 października, w raciborskim Zamku odbyła się uroczystość z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie w ten szczególny dzień wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty złożone zostały życzenia i podziękowania za codzienną pracę i zaangażowanie w wychowanie oraz wykształcenie młodzieży. Następnie z udziałem zaproszonych gości wręczone zostały doroczne nagrody starosty w dziedzinie edukacji. Zwieńczeniem obchodów był występ artystyczny.

W powiatowych jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 466 nauczycieli oraz 144 pracowników administracji i obsługi. Starosta Ryszard Winiarski uroczyście przywitał przybyłych na dzisiejszą uroczystość oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji złożył życzenia zdrowia i satysfakcji z pracy.

Oficjalna część wręczania nagród starosty rozpoczęła się od wręczenia listu gratulacyjnego dla Artura Krawca dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu w związku z otrzymaniem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Następnie starosta z towarzyszeniem zaproszonych gości wręczył nagrody w dziedzinie edukacji za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i działalności pozaszkolnej nauczycielom. W 2017 r. nagrodę otrzymali:

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu:
- Anna Kucybała – nauczyciel chemii
- Anna Leśniak - Stęć – nauczyciel wychowania fizycznego

Z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu:
- Bogumiła Bąk – nauczyciel biologii i przyrody
- Monika Janowska – nauczyciel języka polskiego
- Włodzimierz Maciaszek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
- Janusz Pociecha – nauczyciel geografii i przedsiębiorczości

Z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
- Krystyna Parma - nauczyciel budowlanych przedmiotów zawodowych
- Iwona Niklewicz-Wróbel - nauczyciel ekonomicznych przedmiotów zawodowych
- Małgorzata Warwas - nauczyciel języka angielskiego
- Jolanta Hyjek – nauczyciel wychowania fizycznego
- Andrzej Kuc - nauczyciel budowlanych przedmiotów zawodowych
- Piotr Parys - nauczyciel budowlanych przedmiotów zawodowych
- Wojciech Łyżniak – nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

Z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu:
- Beata Brzozowska - nauczyciel  pedagog
- Patrycja Sergiel - nauczyciel  języka polskiego
- Piotr Swoboda – nauczyciel języka niemieckiego

Z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu:
- Jolanta Kaczmarek - nauczyciel  w oddziałach edukacyjno – terapeutycznych
- Katarzyna Świerczewska - nauczyciel wychowania fizycznego

Z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu:
- Joanna Mrozek – psycholog

Z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu:
- Agnieszka Chmielecka – nauczyciel plastyki
- Wioletta Cabaj – nauczyciel tańca

Z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu:
- Jolanta Jendrysek – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach:
- Mariusz Twaróg – wicedyrektor i nauczyciel wychowawca

W podziękowaniu za bardzo dobre wyniki w pracy Nagrodę Starosty Raciborskiego otrzymali dyrektorzy:
-Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu - Ewa Konopnicka
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu - Jacek Kąsek
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu – Sławomir Janowski
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach – Rafał Lazar.

Po raz trzeci wyróżniono także osoby pracujące w administracji powiatowych szkół i placówek oświatowych, doceniając ich zaangażowanie w codziennej pracy oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Nagrody otrzymali:
- Magdalena Kłakowicz – sekretarz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1  w Raciborzu
- Zbigniew Kwiatkowski – pracownik obsługi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

Ponadto starosta raciborski przyznał nagrodę specjalną za zasługi dla powiatowej oświaty. W tym roku nagrodę otrzymał Janusz Nowak nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.

W 2017 r. 16 nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatowych uzyskało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty nastąpiło w Rydułtowach 26 września br.

- Aleksandra Pochwała – nauczyciel chemii z II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu
- Wioletta Pazderyn – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
- Justyna Kwaśny – nauczyciel przedmiotów zawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
- Piotr Miszczak – nauczyciel religii z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
- Tomasz Kostka – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
- Maria Śliwa – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
- Barbara Mazurek – nauczyciel religii w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu
- Regina Bernat – nauczyciel tańca w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu,
- Paweł Morka – nauczyciel wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.
- Patrycja Kozak – nauczyciel fizyki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
- Agnieszka Krupa – nauczyciel matematyki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
- Małgorzata Jończyk - nauczyciel matematyki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
- Weronika Wilkos – Hiltawska – nauczyciel języka angielskiego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
- Ewa Proba – nauczyciel języka niemieckiego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
- Damian Raida – nauczyciel przedmiotów zawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
- Marcin Szczygielski - nauczyciel przedmiotów zawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

Na zakończenie części oficjalnej życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej środowisku oświatowemu złożyli zaproszeni goście. Wśród nich wicekurator oświaty Dariusz Domański – „Nauczyciel to osobowość, która tchnie wyjątkowym postępowaniem w obszarach: zawodowym, społecznym i osobistym” – podkreślał wicekurator. Następnie głos zabrał senator RP Adam Gawęda, który dziękował staroście za dbałość o stan powiatowej oświaty. Nauczycielom i pracownikom światy podziękował za zaangażowanie i codzienną odpowiedzialną pracę. Za nieobecną poseł Gabrielę Lenartowicz ciepłe słowa w kierunku grona pedagogicznego skierowała dyrektor biura poselskiego - Wioletta Organiściok, która oczytała list gratulacyjny.

W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli byli i obecni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych. W święcie wzięli udział także zaproszeni goście m.in.: posłowie, senator, radni powiatowi, przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołami oraz związków zawodowych.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej uświetnił występ artystyczny koncert.

 

wszystkie