początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Wieloletnia-wspolpraca-oficjalnie-przypieczetowana/idn:3638.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Powiat

Wieloletnia współpraca oficjalnie przypieczętowana

2017-12-14, Czwartek
 

Dotychczasowa wieloletnia współpraca pomiędzy powiatem raciborskim a Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu została przypieczętowana umową, pod którą14 grudnia 2017 r. podpisy złożyli starosta Ryszard Winiarski, wicestarosta Marek Kurpis oraz płk SG Adam Jopek Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Umowa określa obszary współpracy pomiędzy stronami, do których należą:
1. inicjowanie oraz organizowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych, zmierzających do wzajemnej wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności w zakresie ustawowych zadań;
2. wspieranie działalności rozwijającej świadomość narodową, obywatelską i kulturową;
3. udostępnianie obiektów należących do stron, a także wspólne wykorzystywanie posiadanej bazy, sprzętu;
4. promowanie stron umowy;
5. promowanie sportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom organizowanych imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych, w przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na charakter i wymiar wydarzenia;
6. współdziałanie w zakresie zarządzania kryzysowego oraz udział w szkoleniach i ćwiczeniach służb ratowniczych i kryzysowych organizowanych przez strony umowy.  


Podpisana umowa nie skutkuje powstaniem zobowiązań finansowych, nadaje jedynie formalne ramy prowadzonych od lat działań i przedsięwzięć powiatu i ŚOSG w Raciborzu. Inicjatorem zawarcia porozumienia był płk SG Adam Jopek. Podobnej treści dokument Straż Graniczna zawarła także z miastem Racibórz, które reprezentował prezydent Mirosław Lenk.

wszystkie