początek strony

Kalendarz - lista wydarzeń

Strona główna / Powiat Raciborski / Kalendarz - lista wydarzeń

Terminarz z dnia 2018-01-19

2017-12-15II wojna światowa i czasy powojenne

2018-01-19Dzień Babci i Dziadka Przedszkola w Nędzy

Godzina:
10:00

Przedszkole w Nędzy zaprasza na imprezę z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaprezentują się wszystkie grupy przedszkolaków.


więcej

2018-01-19Posiedzenie komisji finansów i rozwoju gospodarczego

Godzina:
14:00

Nędza, dnia 9 stycznia 2018 roku


Z A W I A D O M I E N I E

działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r.  poz.1875 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

TERMIN: 19 stycznia 2018 roku (piątek) godz. 14:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III  Sobieskiego 5 (sala narad 13)
PRZEDMIOT OBRAD:    
1.    Opracowanie PLANU PRACY na 2018 rok
2.    Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
3.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
ALICJA KOWOL


więcej