początek strony
Strona główna / Powiat Raciborski / Rok Mieszka IV Laskonogiego

Rok Mieszka IV Laskonogiego - księcia raciborskiego i władcy Polski

Książę raciborski i krakowski Mieszko IV Laskonogi (ok. 1142-1211), syn księcia Władysława II Wygnańca, wnuk księcia Bolesława Krzywoustego, był twórcą księstwa raciborskiego, panem na Krakowie, dzielnicowym władcą Polski.

Jako władca ziem nad górną Odrą dał się poznać jako dobry gospodarz - zapoczątkował osadnictwo miejskie, rozwijał górnictwo kruszcowe oraz handel. Był dobrodziejem Kościoła. Fundował i wspierał klasztory. W grodzie w Raciborzu, gdzie najczęściej przebywał, działała książęca mennica. W 1210 roku, jako najstarszy żyjący potomek Krzywoustego, objąłwładzę wielkoksiążęcą w Krakowie, stając się władcą senioralnym w państwie Piastów. Po śmierci w 1211 roku został pochowany w kościele katedralnym na Wawelu.

W 2011 r. obchodzono rocznicę 800-lecia śmierci księcia Mieszka. Po dokonaniu rewaloryzacji obiektów Zamku Piastowskiego w Raciborzu i adaptacji na cele Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej uzasadnione i naturalne jest zintensyfikowanie działań propagujących postać księcia raciborskiego i krakowskiego Mieszka IV Laskonogiego bezpośrednio związanego z tym miejscem. Podjęto już w tym celu szereg przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, m.in.: zorganizowano uroczystą Mszę św. w Katedrze Wawelskiej, wykonano pamiątkowe medale okolicznościowe z podobizną księcia.

Ogłoszenie w Powiecie Raciborskim roku 2015 „Rokiem Mieszka IV Laskonogiego - księcia raciborskiego i władcy Polski” przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat jego życia i dokonań Księcia, wzmocnienia poczucia więzi społeczności lokalnych z własnym regionem i pozwoli na organizowanie kolejnych różnego typu przedsiewzięć, w szczególności organizację konkursów, prelekcji i wystaw poświęconych osobie księcia Mieszka.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
ROK MIESZKA IV LASKONOGIEGO - KSIĘCIA RACIBORSKIEGO I WŁADCY POLSKI - program obchodów ROK MIESZKA IV LASKONOGIEGO - KSIĘCIA RACIBORSKIEGO I WŁADCY POLSKI - program obchodów 15-04-02 11:04 65.95KB ROK MIESZKA IV LASKONOGIEGO - KSIĘCIA RACIBORSKIEGO I WŁADCY POLSKI - program obchodów pobierz