2019-09-16
09:00 SR
Posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
2019-09-17
08:00 SR
Posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w tut. starostwie.
08:00 WR
Posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w tut. starostwie.
08:00
Posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w tut. starostwie.
11:00 WR
Spotkanie dot. systemu informacji oświatowej w ramach Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w Złotym Potoku.
15:00
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego w Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA” w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5.
2019-09-18
09:00 SR
Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu.
09:30 WR
Spotkanie dot. systemu informacji oświatowej w ramach Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w Złotym Potoku.
15:00 SR
Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego w tut. starostwie.
15:00 WR
Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego w tut. starostwie.
15:00
Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego w tut. starostwie.
2019-09-21
16:30 SR
Jubileusz 15-lecia współpracy pomiędzy powiatem raciborskim a miastem Rendsburg.
16:30 WR
Jubileusz 15-lecia współpracy pomiędzy powiatem raciborskim a miastem Rendsburg.
16:30
Jubileusz 15-lecia współpracy pomiędzy powiatem raciborskim a miastem Rendsburg.
2019-09-22
15:00 CZ
Koncert z okazji Jubileuszu 200. rocznicy urodzin Juliusza Rogera w Amfiteatrze "Buk" w Rudach. Koncert został dofinansowany ze środków powiatu oraz objęty patronatem starosty raciborskiego.
17:00 CZ
Koncert w ramach 24. edycji Festiwalu MUZYKA W STARYM OPACTWIE w Bazylice Mniejszej Matki Bożej Pokornej w Rudach. Cykl koncertów został dofinansowany ze środków powiatu oraz objęty patronatem starosty raciborskiego.