początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/turystyka/zabytki.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Zabytki Powiatu Raciborskiego

Powiat raciborski to obszar o bogatej przeszłości i dużym nasyceniu obiektami zabytkowymi różnego typu. Obfituje w oryginalne znaleziska archeologiczne świadczące o pradawnym osadnictwie na tych terenach, a także różne obiekty o dużej wartości kulturowej: zespoły zamkowe i pałacowo-dworskie, kościoły i zespoły sakralne, obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej, zabytkowe zespoły pałacowe. Rozmieszczone są one na całym obszarze powiatu, z naturalną koncentracją w samym Raciborzu.

Zabytki Powiatu Raciborskiego w poszczególnych gminach