początek strony
Newsletter Starostwa Powiatowego w Raciborzu
https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Przebudowa-drogi-powiatowej-na-odcinku-ulicy-Lakowej-i-Tadeusza-Kosciuszki-w-Raciborzu/idn:3655.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Powiat

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ulicy Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu

2018-02-06, Wtorek

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje, iż w dniu 14.02.2018 r. o godz. 14.00 w sali narad (budynku A) Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4 zostanie przedstawiona dokumentacja projektowa organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projekt docelowej zmiany organizacji ruchu dla zadania pn.:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu:
- etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej,
- etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy”.

Z przedmiotową dokumentacją można również zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 w Referacie Inwestycji i Remontów, pok. 12 (budynek B).
wszystkie