początek strony

Powiat

Powiatowe Mikołaje pracowały pilnie 2019-12-10, Wtorek

Tuż przed 6 grudnia, by wywołać uśmiech na twarzy najmłodszych, powiatowi pomocnicy Mikołaja z rękami pełnymi prezentów, wyruszyli w drogę.

zobacz więcej

Funkcjonowanie urzędów w okresie świątecznym 2019-12-09, Poniedziałek

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Raciborzu będzie:

zobacz więcej

Współpraca Powiatu i Miasta w transporcie publicznym 2019-12-05, Czwartek

W siedzibie PKS-u w Raciborzu odbyło się spotkanie wicestarosty Marka Kurpisa z zastępcą prezydenta Raciborza Dominikiem Koniecznym. W spotkaniu uczestniczył również prezes zarządu raciborskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Damian Knura oraz prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu Bogdan Gawliczek.

zobacz więcej

Niech żyje nam górniczy stan! 2019-12-04, Środa

Z okazji barbórkowego święta, wszystkim górnikom i osobom pracującym w przemyśle wydobywczym życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, rodzinnego szczęścia, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej pracy składają Grzegorz Swoboda Starosta Raciborski wraz z Zarządem Powiatu Raciborskiego.

zobacz więcej

Powiat pozyskał dodatkowe pieniądze na domy pomocy społecznej 2019-12-03, Wtorek

128 tysięcy złotych trafi do DPS-ów w Raciborzu i Krzyżanowicach. To efekt zaakceptowania dwóch wniosków powiatu raciborskiego złożonych do wojewody śląskiego.

zobacz więcej

Powiat rozstrzyga kolejne przetargi na drogi - tym razem na terenie Gminy Kuźnia Raciborska 2019-12-02, Poniedziałek

Do końca lipca 2020 roku Powiat Raciborski zamierza zrealizować na terenie Gminy Kuźnia Raciborska dwie duże inwestycje na drogach powiatowych na łączną kwotę prawie 4,9 mln złotych.

zobacz więcej

Korekta rozkładu jazdy PKS-u na liniach do Gmin Nędza i Kuźnia Raciborska 2019-11-29, Piątek

Powiat Raciborski jako organizator transportu publicznego zawiadamia, że z dniem 2 grudnia 2019 r. zmienia się rozkład jazdy autobusów na liniach komunikacyjnych do miej­scowości położonych na terenie Gmin Nędza i Kuźnia Raciborska.

zobacz więcej

Zachować pamięć - partnerzy z Maerkischer z rewizytą w Raciborzu 2019-11-28, Czwartek

Dobiegła końca druga część projektu powiatu raciborskiego i Märkischer pt. „Wege zur Erinnerung – sind Chancen für die Zukunft”.

zobacz więcej

POWIATOWO-GMINNY TRANSPORT PUBLICZNY 2019-11-27, Środa

Powiat Raciborski jest wspólnie z gminami organizatorem transportu publicznego. W oparciu o przepisy zapewnia komunikację pomiędzy miejscowościami w poszczególnych samorządach, realizując w ten sposób zadanie własne gmin.

zobacz więcej

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia 2019-11-27, Środa

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

zobacz więcej