Powiat

Powiat Raciborski w czołówce najlepiej funkcjonujących powiatów w Polsce 2021-09-17, Piątek

Powiat Raciborski w czołówce najlepiej funkcjonujących powiatów w Polsce

Wczoraj Starosta Raciborski odebrał wyróżnienie dla Powiatu Raciborskiego, który to w swojej ponad 20-letniej historii po raz kolejny został poddany ocenie. Porównano jego działalność, osiągnięcia i wypracowane standardy obsługi z innymi podobnymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju

Powiat stawia na edukację - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomicznych 2021-09-15, Środa

Powiat stawia na edukację - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomicznych

W ostatnim tygodniu wakacji nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych brali udział w szkoleniu „Team-leading in education” zrealizowanym w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

Konsultacje społeczne w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym 2021-09-10, Piątek

Konsultacje społeczne w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-09-10, Piątek

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Raciborskiego, w związku ze zmianą załączników nr 1 i 2 do uchwały nr 136/781/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Ślaskiej Organizacji Turystycznej z wizytą w Powiecie Raciborskim 2021-09-08, Środa

Zarząd Ślaskiej Organizacji Turystycznej z wizytą w Powiecie Raciborskim

Wczoraj w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Remont drogi powiatowej w Kobyli nabiera tempa 2021-09-08, Środa

Remont drogi powiatowej w Kobyli nabiera tempa

Powiat Raciborski realizuje kolejną inwestycje drogową - przebudowa drogi nr 3540S w Kobyli, od cieku wodnego Żabnica w kierunku Raciborza.

WIZYTA PARTNERSKA W POWIECIE RACIBORSKIM 2021-09-07, Wtorek

WIZYTA PARTNERSKA W POWIECIE RACIBORSKIM

Dziś, w siedzibie tut. Starostwa w ramach trwającej już od 16 lat partnerskiej współpracy odbyło się wspólne spotkanie Zarządu Powiatu Raciborskiego z przedstawicielami Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Konkurs dla dziennikarzy „Twarze ubóstwa” - edycja 2021 2021-09-06, Poniedziałek

Konkurs dla dziennikarzy „Twarze ubóstwa” - edycja 2021

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) przy współpracy z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) ogłasza drugą edycje ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy.

DOŚWIETL „PRZEJŚCIE” SWOIM GŁOSEM! 2021-09-01, Środa

DOŚWIETL „PRZEJŚCIE” SWOIM GŁOSEM!

Od dnia dzisiejszego ruszyło głosowanie na projekty III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego i co ważne - wśród nich znalazł się taki, z realizacji którego, korzyści możemy wynieść MY – mieszkańcy powiatu raciborskiego.

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022 2021-09-01, Środa

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

Dziś, po wakacyjnej przerwie, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022.

początek strony