Powiat

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok 2020-11-27, Piątek

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Powiat Raciborski ogłasza wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Otwarty konkursu ofert na prowadzenie 6 placówek opiekuńczo - wychowawczych w latach 2021-2025 - II 2020-11-26, Czwartek

Otwarty konkursu ofert na prowadzenie 6 placówek opiekuńczo - wychowawczych w latach 2021-2025 - II

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo – wychowawczych, każda dla 14 dzieci.

Zmarł Jerzy Wiśniewski, nasz kolega i pracownik Starostwa Powiatowego w Raciborzu 2020-11-25, Środa

Zmarł Jerzy Wiśniewski, nasz kolega i pracownik Starostwa Powiatowego w Raciborzu

24 listopada, w wieku 51 lat, zmarł nasz kolega i przyjaciel Jerzy Wiśniewski, długoletni pracownik Starostwa Powiatowego w Raciborzu, prowadzący Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, osoba niezwykle zaangażowana w sprawy raciborskiego środowiska osób niepełnosprawnych.

Powiat nie zapomina o pieszych użytkownikach dróg 2020-11-25, Środa

Powiat nie zapomina o pieszych użytkownikach dróg

Poprawiając infrastrukturę drogowa powiatu nie możemy zapominać o pieszych i ich bezpieczeństwie na drodze. Dlatego przystępujemy również do remontów starszych i budowy nowych ciągów komunikacyjnych dla pieszych.

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie dotacji na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz jego utylizacja w latach 2021 - 2023 2020-11-25, Środa

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie dotacji na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz jego utylizacja w latach 2021 - 2023

Powiat Raciborski ogłasza wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego

Kolejne dofinansowania do przebudowy dróg powiatowych 2020-11-23, Poniedziałek

Kolejne dofinansowania do przebudowy dróg powiatowych

Powiat Raciborski otrzymał informację o ujęciu kolejnych inwestycji drogowych na liście zadań powiatowych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Są nimi przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Głównej w Kobyli oraz odcinka drogi powiatowej ul. Doktora Rostka i Krzanowickiej w Borucinie.

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego 2020-11-21, Sobota

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy serdeczne życzenia wszystkim Pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz osobom i organizacjom działającym na terenie powiatu raciborskiego w obszarze pomocy społecznej.

Przebudowa drogi powiatowej w Kornicach. 8 mln. zł na kolejne inwestycje drogowe 2020-11-19, Czwartek

Przebudowa drogi powiatowej w Kornicach. 8 mln. zł na kolejne inwestycje drogowe

Po rozpoczęciu prac na drodze powiatowej nr 3504 S w Kornicach, Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda wraz z dyrektorem operacyjnym i jednocześnie członkiem zarządu firmy Eko Okna S.A. Adamem Wajdą wizytowali teren inwestycji.

Dodatkowe wsparcie dla DPS „ZŁOTA JESIEŃ” w Raciborzu 2020-11-18, Środa

Dodatkowe wsparcie dla DPS „ZŁOTA JESIEŃ” w Raciborzu

Na współrealizację projektu pn. „Śląskie KADRY DPS vs .COVID-19” Powiat Raciborski pozyskał dodatkowe środki finansowe w kwocie 115.994,36 zł

Dalszy etap akcji scalania gruntów w Gminie Pietrowice Wielkie 2020-11-17, Wtorek

Dalszy etap akcji scalania gruntów w Gminie Pietrowice Wielkie

W powiecie raciborskim trwa realizacja zadania scalania gruntów. Starosta Grzegorz Swoboda wraz z Wójtem Andrzejem Wawrzynkiem kontrolowali postęp prac na drogach transportu rolnego w Gminie Pietrowice Wielkie.

początek strony