początek strony
Edukacja

Zespół Szkół Ekonomicznych

Strona główna / Edukacja / Zespół Szkół Ekonomicznych

Dane szkoły

Początki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu sięgają 1819 roku, kiedy to utworzono tymczasowe gimnazjum w klasztorze Ojców Franciszkanów w Bronkach. Struktura szkoły ukształtowała się w 1947 roku, kiedy to w ramach ogólnopolskiej reorganizacji szkolnictwa otrzymała nazwę: Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zespół Szkół Ekonomicznych cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży. Liczba kandydatów zawsze jest większa niż liczba miejsc. Obecnie gmach szkoły mieści się w Raciborzu przy ulicy Gimnazjalnej. 

Uwzględniając kierunki rozwoju europejskiej gospodarki, szkoła proponuje dzisiaj kierunki kształcenia, które w przyszłości umożliwią każdemu uczniowi stosunkowo szybkie opanowanie specjalistycznych umiejętności zawodowych, a także ułatwią proces przekwalifikowania się odpowiednio do ciągle zmieniających się potrzeb rynku. Zgodnie z założeniami reformy systemu edukacji stanowią one szkolnictwo zawodowe. Szkolnictwo oparte na kształceniu szerokoprofilowym, całościowo połączonym z kształceniem ogólnym.

Szkoła proponuje kształcenie w liceum profilowanym, technikum, dwuletniej zasadniczej szkole zawodowej oraz w szkole policealnej.

Każdego roku organizowane są w szkole " Dni otwarte " w trakcie których można nie tylko zwiedzić gmach ZSE, ale także zapoznać się z przewidywanymi profilami kształcenia.

OBECNIE ZSE TWORZY PIĘĆ SZKÓŁ:

  • II Liceum Profilowane (profil: socjalny)
  • Technikum Nr 1 (zawód: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik spedytor, technik organizacji reklamy)
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (zawód: sprzedawca)
  • Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych (specjalność: technik handlowiec)
  • Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych ( specjalność: technik administracji)

Godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Raciborzu urzęduje:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorki w godzinanch od 7:30 do 17:00
  • w piątki w godzinach od 7:30 do 14.00

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

telefon:
32 45 97 300
fax:
32 415 87 36
e-mail:
bok@powiatraciborski.pl

Rok Mieszka IV Laskonogiego

W październiku 2014 roku Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę o ogłoszeniu w naszym powiecie roku 2015  „Rokiem Mieszka IV Laskonogiego - Księcia Raciborskiego i władcy Polski". W ramach obchodów odbędą się konkursy, wystawy i prelekcje tematyczne.
Ramowy program obchodów.

info

PŁYWADŁO 2015

Tegoroczny spływ odbywa się pod hasłem „Z biegiem Odry miasta łączymy, na 40-stkę do Kędzierzyna-Koźla zdążymy”. Jego trasa tradycyjnie liczy 42 kilometry, które załogi pokonają w dwa dni, 20 i 21 czerwca.Zapraszamy do udziału!

info