Książka teleadresowa

BUDYNEK A

SEKRETARIAT STAROSTY, WICESTAROSTY I CZŁONKA ZARZĄDU

tel. 32 45 97 304
fax 32 415 87 36
e-mail: sekretariat@powiatraciborski.pl
e-mail: starosta@powiatraciborski.pl

BIURO OBSŁUGI STAROSTY

tel. 32 45 97 367 (media, promocja,kultura)
tel. 32 45 97 308 (kultura,promocja)
tel. 507 228 870 (rzecznik prasowy)
fax 32 415 87 36
e-mail: media@powiatraciborski.pl
 
e-mail: kultura@powiatraciborski.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

SEKRETARZ POWIATU

tel. 32 45 97 371
fax 32 415 87 36
e-mail: sekretarz@powiatraciborski.pl

tel. 32 45 97 374 (kadry)
tel. 32 45 97 380 (rada i zarząd powiatu)
fax 32 415 87 36
e-mail: zarzad@powiatraciborski.pl
e-mail: kadry@powiatraciborski.pl
e-mail: rada@powiatraciborski.pl

REFERAT AUDYTU I KONTROLI

tel. 32 45 97 383, 384
fax 32 415 87 36
e-mail: audyt@powiatraciborski.pl
e-mail: kontrola@powiatraciborski.pl
e-mail: systemiso@powiatraciborski.pl

Budynek B

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 32 45 97 300
fax 32 415 87 36
e-mail: bok@powiatraciborski.pl

OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

tel. 32 45 97 349
fax 32 415 12 12
e-mail: oidon@powiatraciborski.pl
www.oidon-raciborz.pl

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

tel. 32 45 97 322
fax 32 415 87 36
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiatraciborski.pl

REFERAT ADMINISTRACYJNY

tel. 32 45 97 376
fax 32 415 87 36
e-mail:organizacja@powiatraciborski.pl

REFERAT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

tel. 32 45 97 353
fax 32 45 97 389
e-mail: budownictwo@powiatraciborski.pl

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. 32 412 06 02,03
fax 32 45 97 323
fax 32 415 36 37
e-mail: pczk@powiatraciborski.pl

REFERAT EDUKACJI

tel. 32 45 97 309 (sport)
fax 32 45 97 379
e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl
e-mail: sport@powiatraciborski.pl

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

tel./fax 32 45 97 330
e-mail: nieruchomosci@powiatraciborski.pl

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

tel. 32 45 97 364 (inwestycje)
tel. 32 45 97 366 (fundusze zewnętrzne, strategia rozwoju)
fax 32 415 87 36
e-mail: inwestycje@powiatraciborski.pl
e-mail: strategia@powiatraciborski.pl

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

tel. 32 45 97 334 (gospodarka odpadami, rejestracja zwierząt, zaświadczenia o lasach)
tel. 32 45 97 335 (wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, geologia)
tel. 32 45 97 336 (ochrona przyrody, leśnictwo)
tel. 32 45 97 337 (dotacje, rolnictwo, łowiectwo)
tel. 32 45 97 338 (ochrona środowiska)
fax 32 45 97 361
e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

tel. 32 45 97 348
fax 32 415 12 12
e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

SKARBNIK POWIATU

tel. 32 45 97 341
fax 32 415 87 36
e-mail: skarbnik@powiatraciborski.pl

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I PŁAC

tel. 32 45 97 392 (opłata za wieczyste użytkowanie)
fax 32 415 87 36
e-mail: finanse@powiatraciborski.pl 

WYDZIAŁ GEODEZJI

tel. 32 45 97 356 (sekretariat)
fax 32 45 97 360
e-mail: geodezja@powiatraciborski.pl

REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCI I MAPY NUMERYCZNEJ

tel. 32 45 97 352 (mapa numeryczna, zespół uzgodnień dokumentacji projektowych)
tel. 32 45 97 354 (ewidencja gruntów i budynków)
fax 32 45 97 360
e-mail: geodezja@powiatraciborski.pl

REFERAT ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

tel. 32 45 97 350 (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków)
tel. 32 45 97 351 (zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych)
tel. 32 45 97 359 (kontrola operatów)
tel. 32 45 97 369 (scalanie gruntów)
e-mail: geodezja@powiatraciborski.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

tel. 32 45 97 398 (rejestracja pojazdów - informacja)
tel. 32 45 97 313 (odbiór stałego lub zatrzymanego dowodu rejestracyjnego)
tel. 32 45 97 317 (prawa jazdy, profil kandydata na kierowcę)
tel. 32 45 97 315 (transport drogowy)
faks: 32 45 97 310
e-mail: komunikacja@powiatraciborski.pl

POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Dane kontaktowe:

ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz
tel. 32 415 21 01, 32 415 21 02,
fax: 32 415 21 03
e-mail: pzon@powiatraciborski.pl

początek strony