Książka teleadresowa

BUDYNEK A

SEKRETARIAT STAROSTY, WICESTAROSTY I CZŁONKA ZARZĄDU

tel. 32 45 97 304
fax 32 415 87 36
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

BIURO OBSŁUGI STAROSTY

tel. 32 45 97 367 (media, promocja,kultura)
tel. 32 45 97 308 (kultura,promocja)
tel. 507 228 870 (rzecznik prasowy)
fax 32 415 87 36
e-mail: [email protected] 
e-mail: [email protected]

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

SEKRETARZ POWIATU

tel. 32 45 97 371
fax 32 415 87 36
e-mail: [email protected]

tel. 32 45 97 374 (kadry)
tel. 32 45 97 380 (rada i zarząd powiatu)
fax 32 415 87 36
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

REFERAT AUDYTU I KONTROLI

tel. 32 45 97 383, 384
fax 32 415 87 36
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Budynek B

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 32 45 97 300
fax 32 415 87 36
e-mail: [email protected]

OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

tel. 32 45 97 349
fax 32 415 12 12
e-mail: [email protected]
www.oidon-raciborz.pl

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

tel. 32 45 97 322
fax 32 415 87 36
e-mail: [email protected]

REFERAT ADMINISTRACYJNY

tel. 32 45 97 376
fax 32 415 87 36
e-mail:[email protected]

REFERAT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

tel. 32 45 97 353
fax 32 45 97 389
e-mail: [email protected]

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. 32 412 06 02,03
fax 32 45 97 323
fax 32 415 36 37
e-mail: [email protected]

Inspektor Ochrony Danych
Włodzimierz Gralak
tel. 32 45 97 388
e-mail: i[email protected] 

REFERAT EDUKACJI

tel. 32 45 97 309 (sport)
fax 32 45 97 379
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

tel./fax 32 45 97 330
e-mail: [email protected]

REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

tel. 32 45 97 364 (inwestycje)
fax 32 415 87 36
e-mail: [email protected]

REFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

tel. 32 45 97 366 (fundusze zewnętrzne, strategia rozwoju)
fax 32 415 87 36
e-mail: [email protected]

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

tel. 32 45 97 334 (gospodarka odpadami, rejestracja zwierząt, zaświadczenia o lasach)
tel. 32 45 97 335 (ochrona przyrody, leśnictwo)
tel. 32 45 97 336 (ochrona powietrza)
tel. 32 45 97 337 (wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, geologia)
tel. 32 45 97 338 (dotacje, rolnictwo, łowiectwo)
fax 32 45 97 361
e-mail: [email protected]

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

tel. 32 45 97 348
fax 32 415 12 12
e-mail: [email protected]

WYDZIAŁ FINANSOWY

SKARBNIK POWIATU

tel. 32 45 97 341
fax 32 415 87 36
e-mail: [email protected]

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I PŁAC

tel. 32 45 97 392 (opłata za wieczyste użytkowanie)
fax 32 415 87 36
e-mail: [email protected] 

WYDZIAŁ GEODEZJI

tel. 32 45 97 356 (sekretariat)
fax 32 45 97 360
e-mail: [email protected]

REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCI I MAPY NUMERYCZNEJ

tel. 32 45 97 352 (mapa numeryczna, zespół uzgodnień dokumentacji projektowych)
tel. 32 45 97 354 (ewidencja gruntów i budynków)
fax 32 45 97 360
e-mail: [email protected]

REFERAT ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

tel. 32 45 97 350 (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków)
tel. 32 45 97 351 (zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych)
tel. 32 45 97 359 (kontrola operatów)
tel. 32 45 97 369 (scalanie gruntów)
e-mail: [email protected]

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

tel. 32 45 97 398 (rejestracja pojazdów - informacja)
tel. 32 45 97 313 (odbiór stałego lub zatrzymanego dowodu rejestracyjnego)
tel. 32 45 97 317 (prawa jazdy, profil kandydata na kierowcę)
tel. 32 45 97 315 (transport drogowy)
faks: 32 45 97 310
e-mail: [email protected]

POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Dane kontaktowe:

ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz
tel. 32 415 21 01, 32 415 21 02,
fax: 32 415 21 03
e-mail: [email protected]

początek strony