Ekonomik jest szkołą nowoczesną, z tradycjami, silnie związaną ze środowiskiem lokalnym. Nasi absolwenci zasilają wysokokwalifikowany personel ekonomiczno-administracyjny wielu lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw różnych branż oraz instytucji budżetowych. Są zdolni sprostać zmieniającym się wyzwaniom gospodarki. Oferta edukacyjna jest stale dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Proponujemy szeroki wachlarz zawodów w obszarze administracyjno-usługowym, dający dużą elastyczność zatrudnienia i możliwość szybkiego przekwalifikowania się.

Oferta kształcenia opiera się na:
- nowoczesnej bazie dydaktycznej usytuowanej zarówno w szkole , jak i pracodawców, z którymi szkoła współpracuje,
- wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycielach, stosujących nowoczesne metody nauczania,
- współpracy ze strategicznymi pracodawcami różnych branż,
- praktykach zawodowych, stażach również u pracodawców europejskich,
- przyjaznej atmosferze, o którą dbają nauczyciele i prężnie działający samorząd uczniowski,
- zajęciach pozalekcyjnych, pozwalających rozwijać zainteresowania, osiągać wysokie wyniki
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
- na działaniach pozwalających wyrównać szanse edukacyjne .
Dajemy możliwość zdobycia tytułu technika, zdania matury a co najważniejsze wszechstronnego rozwoju osobowościowego.

Atuty naszej szkoły:

- najlepsze technikum w powiecie raciborskim w rankingu „Perspektyw” 2017, 2018,
- współpraca z lokalnymi regionalnymi i europejskimi pracodawcami,
- międzynarodowe staże i praktyki zawodowe w Hiszpanii i Niemczech realizowane w ramach Programu Erasmus+,
- sukcesy uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych,
- nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie,
- wykwalifikowani nauczyciele stosujący nowoczesne metody nauczania,
- koła przedmiotowe i zainteresowań poszerzające umiejętności i pasje,
- przyjazna atmosfera.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
ZSE - folder ZSE - folder 18-04-18 15:24 2.86MB ZSE - folder pobierz
początek strony