Parki krajobrazowe i rezerwaty

Strona główna / Turystyka / Parki krajobrazowe i rezerwaty

opactwo w RudachCysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Park krajobrazowy, utworzony w 1994 roku dla ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Ziemi Raciborskiej.

Kompleks parku zajmuje powierzchnię 505 km2 i obejmuje swoim zasięgiem część gmin: Kuźnia Raciborska, Nędza, Kornowac oraz Racibórz, stanowiąc tym samym naturalny pomost ekologiczny pomiędzy dolinami Odry i Wisły oraz strefami podgórskimi Karpat i Sudetów. Wraz z systemem hydrograficznym rzeki Ruda tworzy niezwykle atrakcyjny przyrodniczo obszar, z zachowaną szatą roślinną i naturalnym ukształtowaniem terenu.

Wartość tych okolic w dużej mierze wyznacza spuścizna dawnego opactwa Cystersów z Rud Wielkich, sięgająca swymi korzeniami XIII wieku. Cystersi stworzyli tutaj nie tylko ważny ośrodek religijny, lecz poprzez swoją działalność gospodarczą stali się prekursorami uprzemysłowienia tej części regionu. Nie mniej znacząca była działalność edukacyjna, oświatowa i kulturotwórcza zakonu. Po dziś dzień zachował się zespół klasztorno-pałacowy z otaczającym go parkiem oraz kościół Wniebowzięcia NMP z obrazem Matki Boskiej Pokornej.

Park jest wspaniałym miejscem do prowadzenia edukacji ekologicznej. Funkcję tę spełnia działający w Rudach Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego im. Juliusza Rogera (zobacz: film promujący walory przyrodnicze Parku).

rezerwat ŁężyczokRezerwat leśno-stawowy "Łężczok"

Utworzony w 1957 roku na bazie zachowanego, pocysterskiego kompleksu stawów hodowlanych.

Jako cześć Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych, zajmuje obecnie powierzchnię 409 ha - z czego 247 stanowią wody. Rezerwat, położony w starorzeczu Odry, na granicy miasta Raciborza oraz gminy Nędza, jest doskonałym miejscem wypoczynku i kontaktu z nienaruszoną przyrodą. O jego unikatowych walorach świadczą fragmenty naturalnych lasów liściastych, kompleksy łąk oraz zbiorowiska roślinności wodnej. Całość jest miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt - szczególnie ptactwa wodno-błotnego.

Rezerwat przecinają aleje wiekowych drzew, dające możliwość zwiedzania tego pięknego zakątka powiatu. Korzystać można z wytyczonych tam tras turystycznych, zarówno pieszych, jak i rowerowych - w tym jednego z najpiękniejszych szlaków Śląska zwanego Szlakiem Husarii Polskiej, upamiętniającego przemarsz wojsk Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiednia w 1683 roku.

Las Obora w Raciborzu

Las Obora w RaciborzuDruga osobliwość przyrodnicza Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych. Zlokalizowany w niewielkiej odległości od centrum miasta, jest miejscem wypoczynku mieszkańców Raciborza i nie tylko.

Jego malownicze położenie z urozmaiconym, pagórkowatym krajobrazem i korzystnym klimatem sprawia, iż ten ponad 160-cio hektarowy teren stanowi bardzo interesujące przyrodniczo miejsce. Jary, stawy, żródła cieków wodnych stworzyły tutaj niezwykle urozmaicone siedliska życia dla roślin i zwierząt.

Niewątpliwe piękno lasu zachęca do spacerów po licznych ścieżkach i dróżkach. Wypoczynek urozmaicić może zwiedzenie, położonego na jednej z polan, Mini-ZOO lub - dla zainteresowanych historią - wczesnośredniowiecznego kurhanowego cmentarzyska ciałopalnego. Szczególny charakter Obory potwierdza fakt, iż na obszarze lasu zostało utworzone - jako pierwsze w województwie śląskim - Arboretum Bramy Morawskiej, które z pewnością jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność tego miejsca.

Arboretum Bramy MorawskiejArboretum Bramy Morawskiej

Utworzono 01.05.2000 roku w komunalnym lesie obora, dziewiczy teren porośnięty starym lasem, poprzecinany licznymi jarami, stawami i źródłami.

Na jego terenie znajdują się ciekawe obiekty przyrodnicze; docelowo maja powstać kolekcje rzadkich śląskich drzew i krzewów ozdobnych oraz centrum edukacji przyrodniczej, a w nim muzeum przyrodnicze; aktualnie na terenie arboretum znajduje się: pracownię zachowania bioróżnorodności górnego śląska, kolekcja lilaków z odcinkiem żywopłotów (posadzono ok. 1000 krzewów), unikatowe stawy - cienisty i żabi, chodniki spacerowe, liczne drewniane pomosty, utwardzone dróżki, mini - zoo (daniele, lamy, pawie i egzotyczne kaczki).

początek strony