Ważne strony internetowe

Ważne strony internetowe
PFRON www.pfron.org.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl
Serwis Urzędów Pracy www.epuls.praca.gov.pl
Serwis pośrednictwa pracy www.eures.praca.gov.pl
Gazeta Prawna o pracy www.praca.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu www.pcpr.raciborz.org.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku www.pzon.rybnik.pl
Starostwo Powiatowe w Raciborzu www.powiatraciborski.pl 
początek strony