Nędza

O gminie

Ze wszystkich gmin wiejskich powiatu raciborskiego gmina Nędza wyróżnia się najwyższym stopniem lesistości i jednocześnie najniższym procentem użytków rolnych. Wszystkie lasy gminy mieszczą się w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich. Lasy otaczające stawy rybne położone w południowej części gminy, stanowią rezerwat przyrody Łężczok.

Warunki klimatyczne i lokalizacyjne wpływają korzystnie na walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy i przyczyniają się do wzrostu jej atrakcyjności turystycznej, zwłaszcza że należy ona do najczystszych ekologicznie w całym województwie śląskim.

Wśród nowoczesnych placówek znajdujących się na obszarze gminy na uwagę zasługuje Leśna Szkółka Kontenerowa wybudowana w Nędzy po katastrofalnym pożarze w 1992 roku, który strawił ponad 9000 hektarów lasu. Szkółka produkuje na wielką skalę sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym, wykorzystując najnowszą technologię. Zaspokaja ona potrzeby w zakresie wysokokwalifikowanego materiału sadzeniowego, niezbędnego do odtworzenia zniszczonych ekosystemów leśnych. Ponadto umożliwia przebudowę zagrożonych przez przemysł monokultur iglastych Górnego Śląska oraz zalesianie gruntów porolnych w ramach Programu Zwiększania Lesistości Kraju i rekultywacji terenów przemysłowych. W skład kompleksu szkółki wchodzi także laboratorium mikoryzowe, które produkowanym przez siebie biopreparatem "szczepi" sadzonki w celu zainicjowania mikoryzy.

Przez teren rezerwatu przechodzą również dwa długodystansowe szlaki turystyczne: Szlak Husarii Polskiej z Będzina do Krzanowic, upamiętniający przemarsz wojsk króla Jana III Sobieskiego na Wiedeń, oraz Szlak Polskich Szkół Mniejszościowych, przebiegający z Chałupek do Bierawy.

Widok na tereny gminy NędzaSołectwa:

  • Nędza,
  • Zawada Książęca,
  • Babice,
  • Górki Śląskie,
  • Ciechowice,
  • Szymocice
  • Łęg.

Powierzchnia: 57,14 km2
Ludność: 7058 (stan na 31.12.2015 r.)

Urząd Gminy Nędza

Banner do zdjęć gminy Nędza

początek strony