początek strony

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Strona główna / Edukacja / Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego tworzą:

  • Centrum Kształcenia Praktycznego,
  • Szkoła Policealna dla Dorosłych,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych,
  • III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu jest placówką oświatową, w której odbywają się zajęcia praktyczne oraz praktyczna nauka zawodu dla uczniów niżej wymienionych szkół zawodowych:

  • Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu,
  • Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu,
  • Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu,
  • Gimnazjum Nr 5 w Raciborzu.

Sala Centrum Kształcenia UstawicznegoPraktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt, maszyny i urządzenia zgodnie z w/w kierunkami pozwalającymi realizować programy nauczania Ministra Edukacji Narodowej.
Centrum Kształcenia Praktycznego jest ośrodkiem egzaminacyjnym, który posiada akredytację nadaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w w/w zawodach. Uczniowie, odbywający praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego, końcowy zewnętrzny egzamin zawodowy zdawać będą w tejże placówce.

Uczniowie, którzy uczęszczają na praktyczną naukę zawodu do Centrum Kształcenia Praktycznego nie otrzymują wynagrodzenia, bowiem nie są pracownikami młodocianymi, ale zachowują wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych, jakie ustawowo są przewidziane w danym roku szkolnym dla szkół.
CKU dokonuje naboru do Szkoły Policealnej dla Dorosłych w trybie zaocznym. Warunkiem uczęszczania do Szkoły Policealnej jest ukończona szkoła średnia. We wszystkich oferowanych kierunkach zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na miejscu w CKU.
Wszyscy absolwenci Szkoły Policealnej mogą przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach, których kształci szkoła, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z Jaworzna.
CKU dokonuje również naboru do Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych, szkoły w której nauka prowadzona jest w trybie wieczorowym. Warunkiem uczęszczania do w/w szkoły jest ukończona 8-letnia Szkoła Podstawowa lub Gimnazjum oraz ukończony 18 rok życia w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się nauka.
Od 1 września 2011 r. zostanie uruchomione dwuletnie III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kształcące w trybie zaocznym.