Starosta Raciborski

Grzegorz Swoboda
Starosta Raciborski

Życiorys:

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim  w zakresie administracji publicznej i zarządzania.
 
W latach 2004-2015 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkolno-Gimnazjanym w Nędzy. W latach 2015-2018 był zastępcą wójta gminy Krzyżanowice.

20 listopada 2018 roku został wybrany starostę raciborskiego. 7 maja 2024 r. ponownie wybrany na to stanowisko.

Od stycznia 2019 r. jest członkiem zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Nadzoruje pracę:
- Referatu Audytu i Kontroli
- Referatu Inwestycji i Remontów
- Wydziału Finansowego
- Wydziału Organizacyjnego


Hobby: sport – piłka siatkowa, narciarstwo. Żonaty, dwoje dzieci.

 

początek strony