początek strony

Starosta Raciborski

RYSZARD WINIARSKI
Starosta Raciborski

Życiorys:

Urodził się 5 lutego 1950 roku w Krobielowie (dawne województwo zielonogórskie).  Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Powodowie.

W latach 1970-1990 pracował, pełniąc różne funkcje w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu. W latach 1983-1990 był zastępcą dyrektora ds. technicznych spółki. W 1990 roku rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu exportu i importu części maszyn rolniczych.

Od 2002 roku radny Rady Powiatu Raciborskiego. W trakcie pracy w samorządzie powiatowym był przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego Promocji i Współpracy z Zagranicą, a od grudnia 2002 roku do 2014 roku przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 15 grudnia 2014 roku został wybrany starostą raciborskim.

Hobby: sport – piłka nożna.