Rada Powiatu

Rada Kadencja 2018 - 2024

 • Przewodniczący: Adam Wajda
 • Wiceprzewodniczący: Władysław Gumieniak
 • Wiceprzewodniczący: Ryszard Wolny

Radni Powiatu Raciborskiego:

 • Elżbieta Biskup
 • Szymon Bolik
 • Andrzej Chroboczek
 • Tomasz Cofała
 • Ryszard Frączek
 • Władysław Gumieniak
 • Eugeniusz Kura
 • Marek Kurpis
 • Tomasz Kusy
 • Ewa Lewandowska
 • Franciszek Marcol
 • Sebastian Mikołajczyk
 • Łukasz Mura
 • Piotr Olender
 • Adrian Plura
 • Paweł Płonka
 • Józef Stukator
 • Grzegorz Swoboda
 • Adam Wajda
 • Roman Wałach
 • Ewa Widera
 • Artur Wierzbicki
 • Ryszard Wolny

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

 • Przewodniczący: Artur Wierzbicki

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

 • Przewodniczący: Adrian Plura

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa

 • Przewodnicząca: Franciszek Marcol

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Przewodniczący: Tomasz Cofała

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Tomasz Kusy

początek strony