początek strony

Zespół Szkół Ekonomocznych

Strona główna / Edukacja / Zespół Szkół Ekonomocznych

Dane szkoły

47-400 Racibórz
ul. Gimnazjalna 3
tel./fax: +48 32 415 48 90
e-mail: sekretariat@ekonomikraciborz.pl
www.ekonomikraciborz.pl

Kierownictwo

Dyrektor ZSE w Raciborzu - Paweł Ptak
Wicedyrektor ZSE w Raciborzu - Tomasz Kostka
Główna Księgowa - Jadwiga Bogacka

Ekonomik jest szkołą nowoczesną, z tradycjami, silnie związaną ze środowiskiem lokalnym. Nasi absolwenci zasilają wysokokwalifikowany personel ekonomiczno-administracyjny wielu lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw różnych branż oraz instytucji budżetowych. Są zdolni sprostać zmieniającym się wyzwaniom gospodarki. Oferta edukacyjna jest stale dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Proponujemy szeroki wachlarz zawodów w obszarze administracyjno-usługowym, dający dużą elastyczność zatrudnienia i możliwość szybkiego przekwalifikowania się.