początek strony

Zespół Szkół Ekonomocznych

Strona główna / Edukacja / Zespół Szkół Ekonomocznych

Dane szkoły

W Zespole Szkół Ekonomicznych działają:
1) II Liceum Profilowane;
2) Technikum nr 1;
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1;
4) Szkoła Policealna nr 1;
5) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.