Koncepcja reorganizacji szkół

Strona główna / Edukacja / Koncepcja reorganizacji szkół

Koncepcja reorganizacji szkół ponadgimnazjalnych w powiecie raciborskim

Mając na uwadze potrzebę dokonania zmian w sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, Starostwo Powiatowe w Raciborzu przygotowało koncepcję reorganizacji szkolnictwa zawodowego w powiecie raciborskim. Opracowanie dotyczy pięciu zespołów szkół zawodowych, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Zamkowej.

Przygotowana koncepcja zakłada stworzenie z dniem 1 września 2015 r. dwóch centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego z siedzibą w Raciborzu. Reorganizacja jest podyktowana trzema głównymi czynnikami:
1) niżem demograficznym, a w konsekwencji bardzo znaczącym spadkiem uczniów
w szkołach ponadgimnazjalnych;
2) koniecznością większego powiązania szkolnictwa zawodowego z kształceniem ustawicznym, a w konsekwencji z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz zbliżeniem szkolnictwa zawodowego do rynku pracy;
3) kontynuacją poprawy warunków kształcenia zawodowego, przede wszystkim w oparciu o środki w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oświatowego, tzn. pracowników zatrudnionych w obecnych zespołach szkół, uczniów kształcących się w placówkach oraz ich rodziców, zaplanowany został cykl spotkań konsultacyjnych (harmonogram spotkań publikowany jest poniżej) z przedstawicielami władz samorządowych oraz pracownikami merytorycznymi starostwa.

Oprócz zaplanowanych spotkań przeprowadzone zostaną również konsultacje ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, z Powiatową Radą Rynku Pracy, Zespołem ds. Kierunków Kształcenia przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz środowiskiem przedsiębiorców.

Spotkania konsultacyjne będą otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką oraz dla przedstawicieli redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych.

Materiały przedstawiane na spotkaniach, a w szczególności prezentacja oraz dane w oparciu, o które została przygotowana koncepcja reorganizacji szkół podległych Powiatowi Raciborskiemu, zostaną udostępnione na stronie internetowej www.powiatraciborski.pl.

Informujemy, że po obu spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w Zamku Piastowskim w Raciborzu 12 i 13 marca 2015 r., po ich zakończeniu tj. ok. godz. 18.30 rozpoczną się konferencje prasowe dla dziennikarzy.

Harmonogram spotkań:

12.03.2015 r. – sala konferencyjna Zamku Piastowskiego w Raciborzu
16.30 - prezentacja koncepcji dla środowiska ZSZ, ZSE, ZSBiRR

13.03.2015 r. - sala konferencyjna Zamku Piastowskiego w Raciborzu
16.30 - prezentacja koncepcji dla środowiska ZSM, CKU

16.03.2015 r. – Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu
16.30 – spotkanie ze środowiskiem ZSZ (pracownicy, uczniowie, rodzice)

17.03.2015 r. – Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
16.30 – spotkanie ze środowiskiem ZSE (pracownicy, uczniowie, rodzice)

18.03.2015 r. – Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu
16.30 – spotkanie ze środowiskiem ZSBiRR (pracownicy, uczniowie, rodzice)

19.03.2015 r. – Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu
16.30 – spotkanie ze środowiskiem ZSM (pracownicy, uczniowie, rodzice)

20.03.2015 r. – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu
16.30 – spotkanie ze środowiskiem CKU (pracownicy, uczniowie)

Kategoria: Prezentacja koncepcji reorganzacji [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Najczęściej zadawane pytania dot. planowanej reorganizacji Najczęściej zadawane pytania dot. planowanej reorganizacji 15-04-01 15:11 231.85KB Najczęściej zadawane pytania dot. planowanej reorganizacji pobierz
Prezentacja wersja marzec 2015 Prezentacja wersja marzec 2015 15-03-19 10:10 5.2MB Prezentacja wersja marzec 2015 pobierz
początek strony