OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2023

Strona główna / Starostwo Powiatowe / OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2023OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 to resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, kierowany do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem wolnym, który będzie mógł być przeznaczony na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć ponadto zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

W ramach Programu osoba z niepełnosprawnościami może skorzystać w ciągu roku z 14 dni opieki całodobowej lub 240 godzin opieki dziennej.

Dnia 10 listopada 2022 r., Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę nr 198/1134/2022 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu, w której wyznaczył Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu jako Realizatora Programu.

Ze względu na specyfikę dotychczas świadczonych usług w DPS „Złota Jesień” w Raciborzu oraz możliwości kadrowe realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 została zawężona do rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności i do tych osób, z wyłączeniem dzieci oraz osób z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych, komunikacji werbalnej i zaburzeniami behawioralnymi.

Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowany będzie w wydzielonym segmencie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, znajdującym się na III piętrze budynku 2.1, w którym po dokonaniu prac adaptacyjnych i zakupie wyposażenia mogą być świadczone usługi opieki wytchnieniowej dla 2 osób jednocześnie. Koszt Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego przez Powiat Raciborski wynosi 265 608,00 zł i w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” rozpocznie się od dnia 1 kwietnia 2023 r. na zasadach określonych przez Dyrektora Domu, które wkrótce ukażą się na stronie internetowej Domu oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Zgłoszenia od Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 osoby zainteresowane mogą składać od dnia 20 marca 2023 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, ul. Grzonki 1 w godzinach: od 8:00 do 15:00.

 Dane kontaktowe:

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Regulamin dot. opieki wytchnieniowej w DPS ZJ Regulamin dot. opieki wytchnieniowej w DPS ZJ 23-03-13 13:57 734.8KB Regulamin dot. opieki wytchnieniowej w DPS ZJ pobierz
Zał. nr 1 Klauzula informacyjna RODO Zał. nr 1 Klauzula informacyjna RODO 23-03-15 13:49 389.6KB Zał. nr 1 Klauzula informacyjna RODO pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie o niekorzystaniu z innych form wsparcia Zał. nr 2 Oświadczenie o niekorzystaniu z innych form wsparcia 23-03-13 13:57 177.52KB Zał. nr 2 Oświadczenie o niekorzystaniu z innych form wsparcia pobierz
Zał. nr 3 Informacja o lekarzu POZ Zał. nr 3 Informacja o lekarzu POZ 23-03-13 13:58 272.61KB Zał. nr 3 Informacja o lekarzu POZ pobierz
Zał. nr 4 Ramowy plan dnia Zał. nr 4 Ramowy plan dnia 23-03-13 14:02 356.7KB Zał. nr 4 Ramowy plan dnia pobierz
ZAŁĄCZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023 ZAŁĄCZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023 23-03-13 14:03 562.79KB ZAŁĄCZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023 pobierz
ZAŁĄCZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023 ZAŁĄCZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023 23-03-13 14:03 575.67KB ZAŁĄCZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023 pobierz
ZAŁĄCZNIK-NR-8-DO-PROGRAMU-OW-2023 ZAŁĄCZNIK-NR-8-DO-PROGRAMU-OW-2023 23-03-13 14:04 442.04KB ZAŁĄCZNIK-NR-8-DO-PROGRAMU-OW-2023 pobierz
początek strony