Kornowac

Herb gminy KornowacO gminie

Gmina Kornowac położona jest na wschód od Raciborza, w trójkącie trzech dużych miast: Rybnika, Raciborza i Wodzisławia Śląskiego (odległości nie przekraczają 15 km).
Zajmuje powierzchnię 26,3 km2, z czego użytki rolne to 2129ha, na lasy przypada prawie 10% powierzchni gminy.

Gmina Kornowac charakteryzuje się dużym urozmaiceniem rzeźby terenu, przekraczającym miejscami 100 metrów, dzięki czemu turyści mogą podziwiać okolicę z kilku punktów widokowych. Z czasów Sobieskiego zachowały się fragmenty alei dębowej w Rzuchowie, należące do najciekawszych zakątków gminy. Podobne walory posiadają okolice stawów w Łańcach i Rzuchowie, a także uroczyska przyrodnicze "Zapaście" i "Bociek" w Pogrzebieniu.

Gmina Kornowac należy do najczystszych gmin województwa śląskiego.

Nie znaleziono galerii.

Na jej terenie znajdują się liczne gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych, a część Gminy Kornowac położona jest w otulinie parku krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe".

Na terenie gminy przebiegają dwa szlaki turystyczne - z Łubowic do Pogrzebienia, południowo-zachodnią granicą gminy i jest oznaczony kolorem czerwonym – jest to szlak Husarii Polskiej, z Będzina przez Tarnowskie Góry i Racibórz do Krzyżanowic, który w przyszłości ma prowadzić dalej przez Morawy na wzgórze Kahlenberg koło Wiednia.

Bogactwo zieleni, łagodny klimat, sąsiedztwo Bramy Morawskiej zachęcają do inwestycji w budownictwo jednorodzinne, zwłaszcza, że gmina posiada przygotowane na ten cel i przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny.

Gmina posiada korzystne położenie komunikacyjne – jej tereny układają się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 935. Przez teren gminy planowana jest budowa drogi szybkiego ruchu łączącej autostrady A1 i A2.

Gmina posiada pełną infrastrukturę wodociągową, gazyfikacyjną i telefoniczną.

Widok na tereny gminy KornowacSołectwa:

  • Kobyla,
  • Kornowac,
  • Łańce,
  • Pogrzebie,
  • Rzuchów.
Powierzchnia: 26,30 km2
Ludność: 5044 (stan na 31.12.2015 r.)
 

Urząd Gminy Kornowac

 
początek strony