Edukacja

Strona główna / Edukacja

Zapraszamy do działu edukacja, gdzie prezentujemy szkoły i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Tabela: Szkoły Powiatu Raciborskiego

Nazwy Szkół Powiatu Raciborskiego
Dane adresowe
ul. Kasprowicza 11,
47-400 Racibórz
ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 3,
47-400 Racibórz
ul. Wileńska 6,
47-400 Racibórz
ul. Zamkowa 1,
47-400 Racibórz
ul. Gimnazjalna 3,
47-400 Racibórz
ul. Królewska 19,
47-400 Racibórz
ul. Szkolna 2,
47-430 Rudy
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Stalmacha 12,
47-400 Racibórz  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Jana 14,
47-400 Racibórz
Powiatowe Centrum Sportu ul. Klasztorna 9,
47-400 Racibórz
początek strony