Czas na wiedzę i edukację

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Czas na wiedzę i edukację

Projekt pt. "Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego"

Projekt pn „Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego”  jest realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Całkowita kwota projektu: 49 360 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 49 360 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2009r. – 30.04.2010r.

Celem głównym projektu „Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego”  jest ułatwienie dostępu do edukacji mieszkańcom małych miejscowości powiatu raciborskiego poprzez cykl działań edukacyjno - promocyjnych.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
1)     Akcja promocyjna i upowszechniająca rezultaty projektu.
2)     "Czas na wiedzę i edukację" - seminarium  inaugurujące projekt.
3)     Cykl szkoleń (moduł obligatoryjny): „Akademia przedsiębiorczości".
4)     Propozycja szkoleń dodatkowych wg zgłaszanych deklaracji (moduł fakultatywny): obsługa komputera i Internetu lub kurs praktycznej nauki pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.
5)     Wizyta studyjna w modelowym  gospodarstwie rolnym: m.in. zwiedzanie gospodarstwa, warsztaty z zakresu funkcjonowania takiego gospodarstwa, przetwórstwa i marketingu produktów.
6)     Zielona Oaza Kultur - konkurs edukacyjny dla przedszkoli i szkół.
7)     „Inspirujące działania” panel dyskusyjny dla uczestników projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KONTAKT:

Joanna Płoskonka
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
 032 45 97 334
 032 45 97 361
 joanna.ploskonka@powiatraciborski.pl

Aktualności
Pliki do pobrania
Galeria

Konkurs "Spacer po mojej okolicy"

Polecane strony


Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.efs.gov.pl

początek strony