Krzanowice

O gminie

Herb gminy KrzanowiceGmina Krzanowice położona jest na południowy - zachód od Raciborza, w Dolinie Górnej Odry u wylotu Bramy Morawskiej. Miasto Krzanowice stanowi centrum Gminy o tej samej nazwie i jest typowym miasteczkiem usługowym, a położenie na granicy z Czechami czyni go atrakcyjną miejscowością turystyczną.

Gmina Krzanowice posiada ciągle rozwijające się międzynarodowe przejścia graniczne oraz trzy przejścia małego ruchu granicznego, co stwarza duże możliwości rozwojowe i inwestycyjne w kierunku obsługi ruchu tranzytowego i turystycznego.

Dodatkowymi walorami jest położenie z dala od wielkiego przemysłu co ma swoje odzwierciedlenie w czystym i nieskażonym środowisku.

Przez teren gminy przepływają dwie rzeki: Biała Woda (wypływająca z Czech), będąca prawym dopływem Psiny oraz Psina, która ostatecznie wpływa do Odry. Przez gminę przebiega przeszło 14-kilometrowa trasa rowerowa nr 6: Racibórz – Krzanowice – Pietraszyn – Opava, która jest częścią trasy Kraków – Opava. Przebieg trasy ukazuje walory przyrodnicze, architektoniczne i rekreacyjne terenu.

Krzanowice są gminą typowo rolniczą. Na jej terenie znajduje się 572 indywidualnych gospodarstw rolnych zajmujących obszar 2 665 ha użytków rolnych. Z gospodarstw tych 40 posiada powierzchnię przekraczającą 15 ha.

Turyści zmierzając jej szlakiem mogą podziwiać szereg zabytków do których m.in. należą:

  • dawny pałac neobarokowo - klasyczny w Wojnowicach, zbudowany w XIXw. Otoczony parkiem krajobrazowym pełnym przyrodniczych atrakcji,
  • spichlerz drewniany obrzucony gliną z końca XVIIIw. w Bojanowie,
  • pałacyk należący niegdyś do rodziny Lichnowskich w Borucinie.

Sołectwa:

  • Bojanów,
  • Borucin,
  • Krzanowice (miasto),
  • Pietraszyn,
  • Wojnowice

Powierzchnia:47,06 km2
    Ludność: 5652 (stan na 31.12.2015 r.)

Urząd  Miejski w Krzanowicach

banner do zdjęć gminy - wersja dostępna
początek strony