Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Strona główna / Edukacja / Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Dane szkoły

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu wchodzą następujące szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu;
  • Liceum Sztuk Plastycznych;

Cykl kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 4 lata.
Cykl kształcenia w Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy technika plastyka o specjalności: fotografia lub techniki graficzne.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza ma swoją historię związaną z dziejami Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego, które powołał król pruski Fryderyk Wilhelm III w 1818 roku i funkcjonującego w budynku dawnego konwentu Dominikanek. Jest to stojąca na wysokim poziomie dydaktycznym uczelnia humanistyczna, która wiąże ze sobą osobę Jana Kasprowicza, uczęszczającego do gimnazjum ewangelickiego w latach 1882-1883, dlatego też obrała go na swojego patrona.

Obecnie w szkole realizowane jest na wysokim poziome kształcenie w zakresie rozszerzeń, głównie z przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, język polski, język angielski, język niemiecki. Szkoła współpracuje z uczelniami, m. in. z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, Politechniką Śląską w Gliwicach i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Szkoła może poszczycić się kontaktami z zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi: wymiana polsko – francuska ze szkołą w La Souteraine, warsztatami językowymi w Londynie, wyjazdami do Drezna, Wiednia i Pragi.

początek strony