Przydatne adresy

 • BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa 
   022 826 96 73, 022 551 01 07,
   0 22 826 51 46
   sekretariat.BON@mpips.gov.pl
 •  POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - ZARZĄD GŁÓWNY
  ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa 
   022 848 82 60, 022 646 03 14, 
    022 848 61 62 
    zg@psouu.org.pl,
   www.psouu.org.pl 
 • POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW - ZARZĄD GŁÓWNY
  Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa 
    022 827 09 15
    022 827 18 36 
 • POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH - ZARZĄD GŁÓWNY
  ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa 
   022 831 40 71, 831 06 96, 635 75 36  
   022 635 75 36
   biuro@zgpzg.org.pl,
   www.pzg.org.pl 
 •  POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - ZARZĄD GŁÓWNY
  ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
  022 831 22 71, 831 33 83,
   022 635 76 52
   pzn@pzn.org.pl,
   www.pzn.org.pl 
 • PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  ul. Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
   022 50 55 500
   www.pfron.org.pl  
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
   032 415 94 62, 032 415 20 28
   032 415 20 28
 • POWIATOWY URZĄD PRACY
  pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
   032 415 88 23,
   032 414 04 98
 • PUNKT USŁUG INFORMACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  ul.Podwale 12, 47-400 Racibórz 
   032 415-26-17
   raciborz@zdz.katowice.pl
 • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU
  ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
   032 415 26 50, 419 06 42
   032 415 26 50
 • STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU - Ośrodek Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych
  Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz
   032 415 44 08 w.338, 032 415 12 12
   032 415 1212 
   oidon@powiatraciborski.pl
 • POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
  32 415 21 01
  32 415 21 02
  32 415 21 03
  pzon@powiatraciborski.pl

początek strony