początek strony

Przydatne adresy

  • BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
    ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa 
     022 826 96 73, 022 551 01 07,
     0 22 826 51 46
     sekretariat.BON@mpips.gov.pl
  •  POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - ZARZĄD GŁÓWNY
    ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa 
     022 848 82 60, 022 646 03 14, 
      022 848 61 62 
      zg@psouu.org.pl,
     www.psouu.org.pl 
  • POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW - ZARZĄD GŁÓWNY
    Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa 
      022 827 09 15
      022 827 18 36 
  • POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH - ZARZĄD GŁÓWNY
    ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa 
     022 831 40 71, 831 06 96, 635 75 36  
     022 635 75 36
     biuro@zgpzg.org.pl,
     www.pzg.org.pl 
  •  POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - ZARZĄD GŁÓWNY
    ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
    022 831 22 71, 831 33 83,
     022 635 76 52
     pzn@pzn.org.pl,
     www.pzn.org.pl 
  • PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
    ul. Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
     022 50 55 500
     www.pfron.org.pl  
  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
    ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
     032 415 94 62, 032 415 20 28
     032 415 20 28
  • POWIATOWY URZĄD PRACY
    pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
     032 415 88 23,
     032 414 04 98
  • PUNKT USŁUG INFORMACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
    ul.Podwale 12, 47-400 Racibórz 
     032 415-26-17
     raciborz@zdz.katowice.pl
  • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU
    ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
     032 415 26 50, 419 06 42
     032 415 26 50
  • STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU - Ośrodek Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych
    Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz
     032 415 44 08 w.338, 032 415 12 12
     032 415 1212 
     oidon@powiatraciborski.pl
  • POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
    ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
    32 415 21 01
    32 415 21 02
    32 415 21 03
    pzon@powiatraciborski.pl