Turystyka

Strona główna / Turystyka

Turystyka w Powiecie Raciborskim

Powiat Raciborski zachwyca swoją różnorodnością krajobrazową. Harmonijnie współistnieją tu: rolnictwo i przemysł, zabytki i inne ślady kulturowe i historyczne, krajobrazy miejskie, wiejskie i leśne. Na atrakcyjność turystyczną wpływa dodatnio przygraniczne położenie w sąsiedztwie Republiki Czeskiej.

Zabytki i ślady historii

Zamek Piastowski w Raciborzu
Pierwsza wzmianka o grodzie pochodzi z 1108 roku we wpisie w Kronice Galla Anonima. Odbity z rąk Morawian przez wojska księcia Bolesława Krzywoustego, stał się siedzibą polskiego kasztelana, a w II połowie XII wieku dworu Mieszka I, pana na Raciborzu, władcy Polski.
Około 1290 roku książę Przemysł zlecił budowę gotyckiej kaplicy, która otrzymała wezwanie św. Tomasza Becketa z Canterbury, angielskiego męczennika. Wezwanie upamiętnia spór między biskupem wrocławskim Tomaszem II a księciem Henrykiem IV Probusem, którego finał, opisany przez Jana Długosza, rozegrał się w Raciborzu. Zamek, w którym schronił się biskup, oblegały wojska Probusa. Ostatecznie doszło do pojednania, a wdzięczny za to biskup ustanowił przy kaplicy kolegiatę.
www.zamekpiastowski.pl

Muzeum w Raciborzu
Siedzibą Muzeum jest XIV-wieczny budynek pokościelny, należący w przeszłości do zgromadzenia ss. Dominikanek.
Muzeum w Raciborzu należy do jednych z najstarszych na Śląsku - idea powołania zrodziła się na początku XX w. W Muzeum prezentowane są zbiory i kolekcje dziedzictwa kulturowego regionu raciborskiego i Śląska. Do atrakcji Muzeum należy jedna z wystaw stałych „Dom Ozyrysa”. Jedyna ekspozycja na Śląsku przedstawiająca zespół zabytków starożytnego Egiptu, w którego skład  wchodzą: mumia Egipcjanki Dżet-Amonet-ius-anch  wraz z  kartonażem i dwoma antropoidalnymi  sarkofagami (około 945 – 715 przed Chrystusem). Zabytki pochodzą z Teb. Przywiezione zostały do Europy w XIX w. przez barona Anzelma von Rotschild, który podarował je Gimnazjum Królewsko-Ewangelickiemu w Raciborzu.  Na wystawie prezentowane są także urny kanopskie z okresu XI – VII w. przed Chrystusem. Wnętrze ekspozycji  imituje komorę grobową.
www.muzeum.raciborz.pl

Pocysterski Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach
Opactwo założone przez cystersów w 1258 r., ulokowane z dala od miasta, pośród lasów i terenów rolniczych, nastawione było na wydajną gospodarkę rolną i leśną. Zakonnicy zajmowali się między innymi hodowlą ryb i pszczelarstwem. Posiadali własne smolarnie, kuźnice, fabryki kos i drutu, winnicę, bielarnię płótna, hutę szkła.
http://www.rudy-opactwo.pl/

Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach
Kolej w Rudach Wielkich pojawiła się 25 marca 1899 roku. Oddano wówczas do użytku linię wąskotorową (szerokość toru 785 mm) prowadzącą z Gliwic przez Nieborowice o długości 23,51 km. Już w pierwszym roku istnienia, kolej przewiozła 279 646 pasażerów i 10 009 ton towarów. Do 1945 r. przewozy dochodziły do 700 000 osób w skali roku, natomiast w latach 1949-1963 nie spadały poniżej 1 miliona. W 1991 r. – ostatnim roku funkcjonowania regularnego ruchu pod szyldem PKP z usług tej kolei skorzystało 90 292 osób. Cała linia kolejowa z Gliwic do Raciborza Markowic została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków i od 1 marca 1993 r. jest chroniona prawem.
Niemal dokładnie w środku 51 kilometrowej trasy zlokalizowano stację w Rudach Wielkich, największą na całej linii.
Dziś na Stacji organizowane są przejazdy pociągiem wąskotorowym, zajęcia artystyczne, pikniki rodzinne.
www.kolejkarudy.pl

Pozostałe zabytki w poszczególnych Gminach Powiatu Raciborskiego:
https://www.powiatraciborski.pl/zabytki

Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
Kompleks parku zajmuje powierzchnię 505 km2 i stanowi spuściznę dawnego opactwa Cystersów z Rud Wielkich.
www.zpk.com.pl

Rezerwat leśno-stawowy "Łężczok"
Rezerwat przyrody Łężczok położony jest w dolinie Odry, na zachód od wsi Babice, za torami linii kolejowej Kędzierzyn – Racibórz. Został utworzony w 1957 roku dla ochrony wielogatunkowego lasu łęgowego i pocysterskich stawów rybnych. Zajmuje powierzchnię 408 ha i należy do największych w Polsce.
www.nedza.pl/przyroda

Arboretum Bramy Morawskiej
Utworzone w 2000 r. na 162 ha lasu Obora.
Swe bogactwo gatunkowe roślin, grzybów i zwierząt las Obora zawdzięcza swemu położeniu w pobliżu Bramy Morawskiej, przez którą prowadzi korytarz ekologiczny będący szlakiem migracji wielu gatunków z bardziej południowych i południowo - wschodnich rejonów Europy.
Na turystów odwiedzających Arboretum oprócz pięknych leśnych widoków czekają też inne atrakcje - ścieżka zdrowia, ścieżki dydaktyczne, plac zabaw dla dzieci, miejsca biwakowe, mini-ZOO, Zaczarowany Ogród.
http://www.arboretum-raciborz.com.pl/

Graniczne Meandry Odry
Naturalnie powstające zakola rzeki, które znajdują się na terenie gminy Krzyżanowice, między Chałupkami i Zabełkowem, są wyjątkowe, ponieważ występuje tu kilka rzadkich zbiorowisk roślinnych chronionych w skali europejskiej. Obszar został objęty szczególną ochroną jako obszar chronionego krajobrazu na podstawie rozporządzenia Wojewody Śląskiego z 1994 r.
www.krzyzanowice.pl/turystyka

***

Wydarzenia cykliczne na terenie Powiatu Raciborskiego:
www.powiatraciborski.pl/turystyka/wydarzenia

Informatory turystyczne:
www.powiatraciborski.pl/turystyka/informatory

 

początek strony