Jednostki organizacyjne

Strona główna / Jednostki organizacyjne


Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu

 • dyrektor: Marek Wilk
 • ul. Opolska 5
 • 47-400 Racibórz
 • e-mail: [email protected] 
 • konto e-PUAP: /CUWRaciborz/domyslna

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"

 • dyrektor: Małgorzata Krawczyńska
 • ul. Grzonki 1
 • 47-400 Racibórz
 • 32 415 20 01
 • 32 415 20 01
 • www.zlota-jesien-dps.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 • dyrektor: Henryk Hildebrand
 • ul. Klasztorna 6
 • 47-400 Racibórz
 • 32 415 94 62, 032 415 20 28
 • 32 415 20 28
 • www.pcpr.raciborz.org.pl

Powiatowy Urząd Pracy

 • dyrektor:  Mirosław Ruszkiewicz
 • ul. Klasztorna 6
 • 47-400 Racibórz
 • 32 415 45 50
 • 32 414 04 98
 • www.pup-raciborz.pl

Powiatowy Zarząd Dróg

 • dyrektor: Monika Mużelak
 • ul. 1-go Maja 3
 • 47-400 Racibórz
 • 32 414 00 20
 • 32 414 00 20
 • [email protected]

Powiatowe Centrum Sportu

 • dyrektor: Robert Myśliwy
 • ul. Klasztorna 9
 • 47-400 Racibórz
 • 32 415 24 71

Szpital Rejonowy w Raciborzu

Zamek Piastowski w Raciborzu

początek strony