ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - edycja 2024

Strona główna / Starostwo Powiatowe / ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - edycja 2024

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024

Powiat Raciborski przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z planem Program ma być realizowany w terminie
od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Dofinansowanie: 320 871,60 zł 
Całkowita wartość: 320 871,60 zł 
Data podpisania umowy: luty 2024 r.

Realizatorem Programu w roku 2024 będzie Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Celem Programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystencji osobistej.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie powiatu raciborskiego, zwanych dalej Uczestnikami, wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z BEZPŁATNEJ usługi asystenta osobistego, który udzieli pomocy między innymi w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, załatwiania spraw urzędowych, zakupach, wyjściach i powrotach lub dojazdach do wybranych miejsc, w korzystaniu z dóbr (wydarzeń) kulturalnych.

Realizator, biorąc pod uwagę kwotę przyznanych do rozdysponowania środków, planuje objąć wsparciem w formie usług asystencji osobistej 15 osób z niepełnoprawnościami, w tym osób:

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności i z niepełnosprawnością sprzężoną – 6 osób;
 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 7 osób;
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie wskazaniami
  w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 2 osoby.

Zgodnie z Programem opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w pierwszej kolejności uwzględniać się będzie osoby z niepełnosprawnością samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie pisemnej od dnia 3 stycznia 2024 r.
do wyczerpania przyznanego limitu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, w Referacie Spraw Społecznych, pokój 9A od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 8:00 do 14:00.

Zgłoszenia będą weryfikowane na bieżąco pod względem kompletności dokumentów.

W ramach naboru należy złożyć dokumenty wskazane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zamieszczonym poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się:
- telefonicznie pod numerem: 32 45 97 348
- drogą elektroniczną na adres e-mail: społ[email protected]

Złożone zgłoszenie przez Kandydata na uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest równoznaczne z przyznaniem usług asystencji osobistej.

Pracownicy Starostwa Powiatowego będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do Programu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

WAŻNE!
Przed złożeniem dokumentów w ramach Programu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego nr 253/1479/2023 z dnia
19 grudnia 2023 r.

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY PRZEZ POWIAT RACIBORSKI POD WARUNKIEM PODPISANIA UMOWY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROGRAMU Z WOJEWODĄ ŚLĄSKIM.

 Do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby
  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu ze środków Funduszu Solidarnościowego;
 • Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby
  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 • Załącznik nr 2 – Wskazanie Asystenta – oświadczenie;
 • Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO Realizatora;
 • Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;
Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Regulamin AOON Regulamin AOON 23-12-21 09:50 294.24KB Regulamin AOON pobierz
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do Programu Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do Programu 23-12-21 09:50 333.62KB Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do Programu pobierz
Załącznik nr 2 - Dokument wskazanie asystenta - oświadczenie Załącznik nr 2 - Dokument wskazanie asystenta - oświadczenie 23-12-21 09:51 196.64KB Załącznik nr 2 - Dokument wskazanie asystenta - oświadczenie pobierz
Załącznik nr 3 - RODO Starostwo Powiatowe w Raciborzu Załącznik nr 3 - RODO Starostwo Powiatowe w Raciborzu 23-12-21 09:51 200.57KB Załącznik nr 3 - RODO Starostwo Powiatowe w Raciborzu pobierz
Załącznik nr 4 - RODO MRiPS Załącznik nr 4 - RODO MRiPS 23-12-21 09:52 202.1KB Załącznik nr 4 - RODO MRiPS pobierz
początek strony