Zespół Szkół Zawodowych

Strona główna / Edukacja / Zespół Szkół Zawodowych

Dane szkoły

  • Zespół Szkół Zawodowychul. Wileńska 8
  • 47-400 Racibórz
  • 32 415 29 63
  • www.zespolrac.republika.pl
  • dyrektor: Marzena Czaplińska-Mroczek

Szkoła została powołana do życia Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 22 czerwca 1963 roku jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Powołanie jej było wynikiem zapotrzebowania powiatu raciborskiego na pracowników dla różnych przedsiębiorstw i zakładów. Zmiany na rynku pracy i potrzeba coraz lepszego kształcenia młodzieży spowodowały tworzenie nowych szkół średnich. Także w tych murach pojawiły się technika. W 1990 roku powstało Technikum Gastronomiczne, a już rok później Technikum Chemiczne. Obecnie szkoła istnieje pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych.

Szkoła funkcjonuje już ponad 40 lat. Wielokrotnie udowodniła, że jest placówką kształcącą w kierunkach potrzebnych gospodarce i usługom naszego regionu. Sytuacja taka powoduje, że jest przygotowana na zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i kształci w specjalnościach  odpowiadających potrzebom rynku pracy. 

Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych mogą uczęszczać do różnego typu kółek naukowych i sportowych. 

Zespół Szkół Zawodowych tworzą szkoły:

  • Technikum Nr 3 (technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik analityk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych)
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 (fryzjer, rolnik, cukiernik, kucharz, krawiec, sprzedawca, klasa wielozawodowa,).

 

 

początek strony