Stany wód

Stany wód powiatu raciborskiego
Data Godzina Chałupki stan ostrzegawczy: 300 stan alarmowy: 420 Krzyżanowice stan ostrzegawczy: 360 stan alarmowy: 500 Miedonia stan ostrzegawczy: 400 stan alarmowy: 600
Stan wody St. ostrzeg. przekr. St. alarmowy przekr. Stan wody St. ostrzeg. przekr. St. alarmowy przekr. Stan wody St. ostrzeg. przekr. St. alarmowy przekr.
2024-05-17 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody91 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody78 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody129 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-05-16 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody94 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody80 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody131 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-05-15 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody87 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody78 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody132 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-05-14 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody94 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody82 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody132 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-05-13 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody92 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody81 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody134 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-05-10 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody90 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody80 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody132 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-05-09 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody92 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody84 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody137 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-05-08 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody97 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody90 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody146 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-05-07 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody102 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody96 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody144 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-05-06 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody103 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody96 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody141 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-05-02 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody106 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody97 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody152 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-04-30 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody112 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody104 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody159 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-04-29 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody116 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody109 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody164 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-04-26 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody135 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody132 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody191 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-04-25 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody138 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody133 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody181 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-04-24 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody128 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody122 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody180 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-04-23 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody142 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody139 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody195 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-04-22 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody131 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody130 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody187 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-04-19 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody108 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody101 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody156 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2024-04-18 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody110 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody103 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody158 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
początek strony