Stany wód

Stany wód powiatu raciborskiego
Data Godzina Chałupki stan ostrzegawczy: 300 stan alarmowy: 420 Krzyżanowice stan ostrzegawczy: 360 stan alarmowy: 500 Miedonia stan ostrzegawczy: 400 stan alarmowy: 600
Stan wody St. ostrzeg. przekr. St. alarmowy przekr. Stan wody St. ostrzeg. przekr. St. alarmowy przekr. Stan wody St. ostrzeg. przekr. St. alarmowy przekr.
2022-05-26 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody104 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody95 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody149 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-25 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody84 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody77 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody123 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-24 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody87 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody80 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody130 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-23 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody91 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody81 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody130 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-19 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody95 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody86 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody139 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-18 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody98 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody89 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody140 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-17 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody96 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody87 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody140 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-16 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody98 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody90 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody142 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-13 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody105 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody97 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody150 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-12 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody107 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody99 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody152 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-11 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody109 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody103 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody157 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-10 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody112 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody107 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody161 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-09 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody117 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody114 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody169 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-06 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody120 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody118 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody172 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-04 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody118 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody111 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody165 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-05-02 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody123 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody117 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody171 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-04-29 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody119 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody122 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody174 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-04-28 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody129 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody126 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody185 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-04-27 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody125 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody131 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody189 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-04-25 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody120 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody119 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody171 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
początek strony