Stany wód

Stany wód powiatu raciborskiego
Data Godzina Chałupki stan ostrzegawczy: 300 stan alarmowy: 420 Krzyżanowice stan ostrzegawczy: 360 stan alarmowy: 500 Miedonia stan ostrzegawczy: 400 stan alarmowy: 600
Stan wody St. ostrzeg. przekr. St. alarmowy przekr. Stan wody St. ostrzeg. przekr. St. alarmowy przekr. Stan wody St. ostrzeg. przekr. St. alarmowy przekr.
2022-09-22 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody145 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody147 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody196 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-19 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody123 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody125 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody180 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-16 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody132 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody141 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody167 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-15 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody112 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody98 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody145 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-14 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody100 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody91 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody145 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-13 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody108 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody101 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody185 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-12 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody112 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody99 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody148 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-09 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody124 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody127 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody179 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-08 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody86 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody77 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody129 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-07 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody89 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody80 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody133 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-06 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody92 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody84 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody137 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-05 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody96 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody87 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody138 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-02 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody103 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody96 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody151 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-09-01 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody110 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody103 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody160 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-08-31 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody122 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody116 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody175 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-08-30 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody150 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody148 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody216 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-08-29 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody226 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody214 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody253 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-08-26 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody123 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody127 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody190 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-08-25 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody150 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody176 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody221 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
2022-08-24 godz. 08:00:00 08:00:00 Chałupki - stan wody149 Chałupki - stan ostrzegawczy przekroczony Chałupki - stan alarmowy przekroczony Krzyżanowice - stan wody160 Krzyżanowice - stan ostrzegawczy przekroczony Krzyżanowice - stan alarmowy przekroczony Miedonia - stan wody236 Miedonia - stan ostrzegawczy przekroczony Miedonia - stan alarmowy przekroczony
początek strony