Koncepcja zagospodarowania zamku piastowskiego w Raciborzu

Strona główna / Turystyka / Projekt Tourcom / Koncepcja zagospodarowania zamku piastowskiego w Raciborzu

Koncepcja zagospodarowania zamku piastowskiego w raciborzu na potrzeby centrum turystyki kulturowej obszaru śląsko-morawskiego

Samorząd Powiatu Raciborskiego, przy współpracy z mieszkańcami oraz osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków i turystyką, chce doprowadzić do odrestaurowania i efektywnego wykorzystania Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

W ramach projektu "Tour.com - Tworzenie Centrów Kompetencji Turystycznej w Europejskich Regionach Przygranicznych" możliwe jest wspólne opracowanie koncepcji zagospodarowania Zamku wykorzystując możliwości jakie niesie ze sobą położenie zamku w strefie przygranicznej oraz jego transgranicznego znaczenia kulturowego.

Decyzją Starosty Raciborskiego powołany został zespół roboczy ds. ustalenia funkcji Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

W skład zespołu wchodzą: Miejski Konserwator Zabytków w Raciborzu - Joanna Muszała-Ciałowicz, Barbara Fudali z Pracowni Architektonicznej 'ARCHIT', Zygmunt Konopka ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a także historyk - Grzegorz Wawoczny i radni Rady Powiatu Raciborskiego - Krystyna Słotwińska i Norbert Mika. Ponadto jako konsultanci w pracach zespołu uczestniczyć będą: Alina Pająk z Urzędu Miasta Racibórz, Gabriela Lenartowicz ze Śląskiego Towarzystwa Gospodarczego 'Pro Europa' oraz Andrzej Żółty z Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego. Zadaniem zespołu jest wypracowanie koncepcji zagospodarowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

Podczas pierwszego spotkania zespołu 29 czerwca br. omówiono obecny stan zabytku, a także możliwości jego renowacji przy wykorzystaniu środków europejskich. Drugie spotkanie, które odbyło się w dniu 18 lipca 2005 roku doprowadziło do wypracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu jako centrum rozwoju turystyki kulturowej obszaru śląsko-morawskiego.

Powstała również propozycja powołania specjalnego stowarzyszenia, które w późniejszym etapie prowadziłoby prace związane z zagospodarowaniem Zamku Piastowskiego i gwarantowałoby ciągłość zaplanowanych przedsięwzięć.
W chwili obecnej trwają prace nad wypracowaniem ostatecznej koncepcji zagospodarowania Zamku, której ogólna wersja zostanie przedstawiona podczas IV międzynarodowego spotkania partnerów projektu "Tour.com" w Policach.

początek strony