początek strony

Etatowy Członek Zarządu

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Dla mediów / Etatowy Członek Zarządu

ANDRZEJ CHROBOCZEK
Członek Zarządu

Życiorys:

Urodził się 20 maja 1959 roku w Kuźni Raciborskiej. W roku 1979 ukończył Technikum Mechaniczne w Raciborzu zdobywając dyplom mechanika. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Gliwickiej. W 1985 r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Rybniku na stanowisku sztygara. 

W 1990 roku został wybrany radnym Gminy Nędza, a w latach 1992 - 2002 był jej wójtem.

Ukończył liczne studia podyplomowe z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania w urzędach administracji publicznej i zakładach budżetowych, integracji europejskiej oraz zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

W 2000 roku uzyskał certyfikat Asystenta Jakości  wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, a w 2003 certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością wydany przez TÜV Rheinland oraz uzyskał certyfikat audytora jakości. Obecnie jest audytorem wiodącym i prowadzi audyty między innymi w urzędach branży górniczej.
  
 Od 2002 roku jest radnym powiatowym oraz członkiem Zarządu Powiatu, w latach 2006 - 2014 pełnił funkcję wicestarosty. Od 15 grudnia 2014 r. jest członkiem Zarządu Powiatu Raciborskiego.

Odznaczony srebrnym i złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" za udział w akcjach ratowniczych (pożar lasów w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. i powódź w 1997 r.).

Żonaty, ma trzech synów. Jego hobby to wędkarstwo (jest założycielem Stowarzyszenia Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”), narciarstwo i od 17. roku życia motocykle.